Experts: Security, Quality en Legal

Wij hebben een team van experts op de werkgebieden security, quality en legal. Deze drie specialisten ondersteunen Odin Groep en de bedrijven en zijn verantwoordelijk voor alle security, juridische en interne audit vraagstukken.

Afdeling Security

Security

Als 'Home of IT' is het van groot belang dat het datacenter uitstekend beveiligd is. De afdeling Security houdt zich elke dag bezig met hoe de Odin Groep het datacenter en alle server-omgevingen optimaal kan beveiligen. Een belangrijke verantwoordelijkheid als je je bedenkt dat er élke dag nieuwe bedreigingen bijkomen. DDoS-aanvallen zijn bijvoorbeeld aan de orde van de dag en als medewerker op deze afdeling is het je taak om deze aanvallen om te leiden zodat de bedrijven binnen Odin Groep (en alle klanten) er niks van merken. Daarnaast adviseert de afdeling de bedrijven binnen Odin Groep over security standaarden.

Afdeling Security
Afdeling Security

Legal

De afdeling legal is verantwoordelijk voor de beantwoording van een brede range aan juridische vragen. Denk hierbij aan vragen op het gebied van: privacy, contracten, inkoop, aanbestedingen, werknemersverhoudingen en zakelijke geschillen. Onze bedrijfsjurist behandelt vraagstukken en stelt adviezen en documenten op voor directie, management, stafafdelingen, projectgroepen en onze bedrijven.

Quality

Onze audit-aandacht gaat niet alleen uit naar security en operationele risico’s, maar ook naar vraagstukken op het gebied van strategie, organisatie-inrichting, projectbeheersing, compliance, performance en cultuur. Onze intern/QA Auditor is continu bezig met verbeteringen van de kwaliteit van alle bedrijfsprocessen. De auditor voert operationele onderzoeken uit conform de geldende kwaliteitsstandaarden.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden