Helen Parkhurstschool

RDe Helen Parkhurstschool in Den Haag biedt primair onderwijs volgens het Daltonconcept. De school ziet ICT − en specifiek Mijn Omgeving Online (MOO) − als een nuttig middel om invulling te geven aan de drie pijlers van het Daltononderwijs: vrijheid in gebondenheid, zelfwerkzaamheid en samenwerking.

"Wouter heeft veel kennis van MOO, en wat hij niet weet, zoekt hij uit. Het heeft er zeker toe bijgedragen dat wij nu met MOO kunnen doen wat we ermee willen doen.

Maarten van Gelderen - Directeur Helen Parkhurstschool

Wouter Würdemann, onderwijsconsulent van Heutink ICT, hielp de Helen Parkhurstschool bij het in gebruik nemen van MOO. Hij organiseerde enkele gerichte overleg- en adviessessies waarin duidelijke keuzes werden gemaakt met betrekking tot wat de school met MOO wil. Vervolgens verzorgde hij praktische trainingen voor het team. Inmiddels zijn er ook gezamenlijke evaluaties geweest waarbij Wouter onder meer oplossingen aandroeg voor vraagstukken die de leerkrachten in de praktijk waren tegengekomen.

> LEES DE COMPLETE KLANTCASE

De rol van Heutink ICT:

  • Netwerkbeheer deklas.nu 3
  • Mijn Omgeving Online (incl. digitaal portfolio)
  • Implementatiebegeleiding (trainingen en advies)

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden