Duurzaamheid bij Odin Groep

Volop aandacht voor milieu, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen

Odin Groep is bewust bezig met duurzaamheid. Wij stellen alles in het werk om onze bedrijfsvoering zo efficiënt en duurzaam mogelijk te maken. Wij onderscheiden ons op meerdere punten als het gaat om duurzaam ondernemen en  milieu. Op deze pagina geven wij inzicht in onze visie en aanpak.

Jaarverslag 2017 (.PDF) Infographic (.PDF)

People

Sport
Veilige werkplek
Bedrijfshulpverlening
Ziekteverzuim
Sport

Sport

‘Work hard, play harder’ is binnen Odin Groep een belangrijk motto. We hechten veel waarde aan het feit dat onze medewerkers fit en gezond zijn en dat er de nodige in- en ontspanning is zowel op de werkvloer als daarbuiten. In 2017 konden medewerkers aan verschillende wedstrijden en trainingen meedoen, zoals de Triathlon Holten, diverse mountainbikeclinics, de Jan Janssen Clinic en Sallands mooiste toertocht. Absoluut hoogtepunt was de StrongmanRun waar maar liefst 50 medewerkers met bloed, zweet en tranen de finish haalden.

Veilige werkplek

Veilige werkplek

Een veilige werkplek is essentieel en daarom worden er meerdere keuringen uitgevoerd op de werkplek, zoals ARBO, risico inventarisatie & -evaluatie en zijn alle installatiemonteurs VCA-gecertificeerd. Daarnaast worden er trainingen gegeven door een bedrijfsfysiotherapeut om de werkhouding en werkplekinstelling van medewerkers te verbeteren. Tevens zorgen we voor faciliteiten en hulpmiddelen om de werkzaamheden veilig uit te voeren. Denk hierbij aan traplopers en elektrische montageliften om het werk te vergemakkelijken.

Bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

We zijn goed voorbereid op calamiteiten met een ontruimingsplan en een Business Continuity plan. Daarnaast hebben we een actief bedrijfshulpverlening-team met voldoende BHV’ers op alle verdiepingen en locaties. Dit team bestaat uit 24 medewerkers. Verder zijn er vijf AED’s aanwezig in ons kantoorpand en datacenters en zijn er in alle gebouwen vluchtroutes, brandmeldsystemen, blussystemen, evacuatiestoelen en EHBO-voorzieningen aanwezig.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Dankzij onze acties rondom gezondheid en veiligheid scoren wij goed op ziekteverzuim in vergelijking met het landelijk gemiddelde. In 2017 kwam het verzuim van onze medewerkers uit op 2,1%. Het landelijke gemiddelde in de ICT-branche lag in 2017 op 4,9% (bron: ArboNed).

Opleiding en onderwijs

Wij vinden de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers heel belangrijk, immers de kwaliteit van onze diensten is afhankelijk van de kwaliteit van onze medewerkers. Met de Odin Academy stimuleren we ontwikkeling op technisch, commercieel en persoonlijk gebied en leiden we medewerkers verder op in hun vakgebied. Alle medewerkers hebben de keuze uit verschillende trainingen en cursussen. In 2017 zijn in totaal 3090 uren training genoten. Daarnaast zijn er in 2017 in totaal 87 certificaten behaald voor technische vaardigheden. Dit zijn onder andere certificaten voor ITIL, SCRUM, Cisco, Citrix, Microsoft en VMware.

Planet

Groene huisvesting
PUE-waarde
Energieverbruik
Co2-uitstoot energieverbruik
Groene huisvesting

Groene huisvesting

Toen ons datacenter (PDC1) in 2013 gebouwd werd ontvingen wij als eerste datacenter ter wereld de hoge BREEAM certificering ‘Excellent’, een keurmerk voor duurzaamheid van gebouwen. Bij de verbouwing zijn bestaande materialen hergebruikt en bij het ontwerp en inrichting van het datacenter heeft energiezuinigheid een hoofdrol gespeeld. De warmte uit het datacenter wordt door middel van een innovatieve gasmotorwarmtepomp hergebruikt voor verwarming van het hoofdkantoor.

Bekijk de recycling van energie binnen onze gebouwen

PUE-waarde

Pue-waarde

De afkorting PUE staat voor Power Usage Effectiveness. De PUE-waarde geeft aan hoe efficiënt een datacenter omgaat met energie door het totale energieverbruik af te zetten tegen de energie die wordt gebruikt voor de IT-middelen, zoals servers, storage en switches. Hoe lager de PUE, hoe beter het is voor het milieu. Dankzij de modulaire bouw van PDC1 ligt de ontwerp-PUE op 1,11, bij een volle bezetting. Dankzij de steeds hoger wordende bezetting van het datacenter wordt de PUE-waarde steeds lager. De huidige PUE waardes zijn voor PDC1 1,34 en voor PDC2 1,4.

Energieverbruik

Energieverbruik

In de grafiek is het energieverbruik van de afgelopen jaren van Odin Groep weergegeven. De energie is verdeeld in energie uit stroom en uit gas. Het aantal opgewekte megawattuur door het eigen zonnepark is gegroeid tot 403 MWH in 2017. Verder neemt het gasverbruik af. Helaas is aardgas op dit moment nog steeds nodig voor bijverwarming wanneer er te weinig restwarmte van het datacenter gebruikt kan worden. Doordat de bezetting van het datacenter groeit, ontstaat er meer restwarmte en kan het aardgasverbruik in de toekomst verder dalen.

Bekijk de grafiek met energieverbruik

CO2 uitstoot

Co2-uitstoot energieverbruik

In 2017 stapte Odin Groep over op 100 procent donkergroene stroom, afkomstig van windmolens en zonnepanelen van het eigen zonnepark. Het grootste deel van het energieverbruik, 95% in 2017, heeft door het gebruik van groene stroom geen CO2-uitstoot. Alleen het aardgasverbruik zorgt voor CO2-uitstoot. Het aardgasverbruik wordt elk jaar minder, en daarmee wordt ook de CO2-uitstoot minder. Odin Groep heeft in 2017 48.248 m3 aardgas verbruikt.

Bekijk de grafiek met CO2-uitstoot

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.

 
 
   
Waterverbruik

Het waterverbruik van Odin Groep is de laatste jaren toegenomen. Een oorzaak hiervoor is een groei in medewerkers en een volledige bezetting van het pand. Een belangrijke reducerende maatregel om het verbruik van water te verminderen is al sinds de bouw van de kantoorgebouw in 2013 in gebruik. Hemelwater wordt apart opgevangen en gebruikt om de toiletten te spoelen.

Wagenpark

Ook in het wagenpark maakt Odin Groep een milieubewuste keuze. Medewerkers die een auto van de zaak hebben zijn beperkt in de keuze tot een benzineauto die maximaal 6 liter op 100km verbruikt of een dieselauto die maximaal 5 liter op 100 km verbruikt. Het wagenpark bestaat uit 141 auto’s en bedrijfswagens, waarvan 7 hybride. In totaal is er in 2017 28.865 liter benzine en 220.109 liter diesel verbruikt voor het woon-werkverkeer en zakelijke kilometers door het wagenpark van Odin Groep. Het verbruik van benzine en diesel zorgt voor een CO2-uitstoot van 792.787 kg

Profit

Financiële kerngetallen
Donaties en maatschappelijke investeringen
Stagiairs
Klanttevredenheid

Financiële kerngetallen

Wij zijn een financieel gezond bedrijf. In 2017 was de netto omzet met € 60,5 miljoen voor eerst boven de € 60 miljoen. De winstmarge was 10,3% (bedrijfsresultaat in percentage van de netto omzet) en de solvabiliteit van Odin Groep was 65,9%.

Donaties en maatschappelijke investeringen

Donaties en maatschappelijke investeringen

In 2017 hebben wij ongeveer € 60.000 besteed aan donaties, sponsoring en maatschappelijke investeringen. Aan het sponsoren van regionale sport- en cultuurverenigingen hebben we €35.000 uitgegeven. Aan supplying partners hebben we €15.000 uitgegeven. Denk dan aan sportevenementen, zoals de Military, de StrongmanRun en de FBK games. Daarnaast investeren we ook in maatschappelijke projecten. Veel van deze initiatieven zijn via de jaarlijkse Slingerbeurs tot stand gekomen.

Stagiairs

Stagiairs

Wij faciliteren verschillende stages bij onze bedrijven. In het studiejaar 2016/2017 is een speciaal begeleidingstraject opgezet om extra aandacht te besteden aan persoonlijke ontwikkeling van onze stagiairs en afstudeerders. Odin Groep werkt veel samen met de regionale onderwijsinstellingen ROC van Twente, Saxion en Universiteit Twente. In studiejaar 2016/2017 zijn de volgende aantallen studenten bij Odin Groep actief geweest: 9 hbo-studentenen 11 mbo-studenten. De Stagiairs en afstudeerders beoordeelden hun stage bij Odin Groep met een 8,8.

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid

Klanttevredenheid is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van de dienstverlening. Klanttevredenheidsonderzoeken worden per bedrijf uitgevoerd. In 2017 zijn deze voor Previder en Heutink ICT uitgevoerd. De score van Previder is 8,0. De score van Heutink ICT is 7,1.