MOO geeft ouderparticipatie de ruimte

De Nederlandse overheid hecht vandaag de dag veel waarde aan de rol van ouders in het primair onderwijs. Hoe sterker ouders bij het onderwijsproces betrokken zijn, hoe beter ze dat proces ook thuis kunnen ondersteunen.

Meer betrokkenheid, betere prestaties

Ouderparticipatie kan de resultaten van onderwijs in positieve zin beïnvloeden. Maar dan is het wel zaak dat de ouders weten wat er op school gebeurt en hoe hun kind ervoor staat. Met het oog daarop heeft Heutink ICT de afgelopen tijd veel werk gemaakt van de ontwikkeling van een nieuw Ouderportaal. Het is onderdeel van de module MOO (Mijn Omgeving Online), die binnen deklas.nu een steeds prominentere rol begint te spelen. Met het Ouderportaal hebben ouders/verzorgers inzage in wat het kind op school doet. Zij kunnen bijvoorbeeld een overzicht bekijken van welke taken het kind moet uitvoeren en hoe het kind de vereiste werkzaamheden inplant. Bovendien kan men via het Ouderportaal (à la Hyves) een krabbel achterlaten op de persoonlijke MOO-pagina van het kind. Ook mailen en chatten met de leerkracht behoort tot de mogelijkheden. Al met al mag worden verwacht dat het Ouderportaal een belangrijke bijdrage zal leveren aan de betrokkenheid van ouders en verzorgers − en daarmee aan de schoolprestaties van het kind.

Deklas.nu in ontwikkeling

Zoals gezegd, neemt MOO als onderdeel van deklas.nu steeds nadrukkelijker een plaats op de voorgrond in. Dat is het gevolg van een logische ontwikkeling waarin inhoud en communicatie steeds belangrijker worden ten opzichte van techniek en technologie. Deklas.nu werd ooit vooral opgezet als een efficiënt netwerkconcept voor het onderwijs. Lag het accent in de begindagen vooral op een doordacht gebruik van hardware, in de loop der jaren verdween de techniek steeds verder naar de achtergrond en werd de onderwijskundige toepassing steeds belangrijker. Met de derde generatie van deklas.nu is begin 2010 weer een grote stap voorwaarts gezet. Deklas.nu 3 is in hoge mate modulair opgezet, hetgeen zich vertaalt in ongekende maatwerkmogelijk heden. Gebruikers hoeven zich het hoofd niet meer te breken over hoe het allemaal werkt, maar kunnen zich beperken tot de vraag welke modules ze wel of niet willen gebruiken. Zo kunnen ook scholen met minder financiële middelen beschikken over de moderne en toekomstbestendige technologie van deklas.nu 3.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.