Groove.me

Gebaseerd op recent onderzoek naar taalonderwijs en leerprocessen

De lesmethode Engels "Groove.me" is ontwikkeld door een deskundig en bevlogen team van leerkrachten, auteurs, onderwijs-specialisten, wetenschappers, ontwerpers, digiborddeskundigen, en niet te vergeten kinderen zelf.

Om u een beeld te geven van de totstandkoming van deze unieke lesmethode heb ik Jorien Castelein (Directeur Groove.me) verzocht om een en ander nader toe te lichten.

Uitgangspunten Groove.me

De principes van samenwerkend leren, een veilige leeromgeving en het ongemerkt leren uit de sociale onderwijspsychologie zijn het uitgangspunt geweest van het auteursteam van Groove.me. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, maar zeker ook van elkaar, juist omdat een bepaalde competitie en sociaal bewustzijn hen daartoe extra stimuleert. Voordat leren mogelijk is, moet een kind zich veilig voelen in de leeromgeving. Die veiligheid is cruciaal bij het aanleren van een vreemde taal, zoals Engels, waarbij kinderen een hoge drempel over moeten om zichzelf in een vreemde taal onbelemmerd te durven uitdrukken. Groove.me biedt kinderen een basis; basisvertrouwen en basisvocabulaire zijn de twee pijlers waarop Groove.me is gefundeerd.

Leerconcept Groove.me

Daarnaast is het leerconcept achter Groove.me gebaseerd op drie recente inzichten uit de onderwijs- en gedragswetenschappen:

  1. Het emotionele leerproces;
  2. De multiple intelligences theory;
  3. De theorieën omtrent onbewust en ongemerkt leren.

Ten eerste benut Groove.me gedachtengoed uit de neuropsychologie van de afgelopen tien jaar, zoals dat in Nederland toegankelijk is gemaakt door professor Jelle Jolles, hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, en directeur van LEARN!, het Interfacultaire Research Instituut op het gebied van educatie. Kortweg gaat dit gedachtengoed ervanuit dat leerontwikkeling in de praktijk tot stand komt, wanneer een kind op het juiste niveau en in een voor haar of hem duidelijke en gestructureerde leeromgeving maximaal wordt geprikkeld in de nieuwsgierigheid. Hierbij hoort ook een prikkeling van emotie. Met name dit laatste inzicht is echt nieuw en zeer belangrijk voor Groove.me. Uit divers wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat kinderen informatie beter opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerproces. Dit komt doordat er bij emotie een stof en werking in de hersenen ontstaat waardoor de informatie beter wordt opgeslagen. Emoties worden door professor Jolles daarom ook wel de motoren van herinnering genoemd. De hen aansprekende muziek uit groove.me bevordert de emotionele prikkel bij kinderen in de Engelse les, waardoor de aangeboden en behandelde Engelse taal ook beter zal beklijven.

Een tweede belangrijk didactisch uitgangspunt is dat van meervoudige intelligenties. Hoewel de theorie over multiple intelligences van Howard Gardner nooit helemaal wetenschappelijk gegrond is verklaard, is het voor ons en ook elke leerkracht in de praktijk evident dat het cruciaal is om kinderen aan te spreken op verschillende leerstijlen en intelligenties. Het huidige Engelse onderwijs is taliger dan voor veel kinderen goed is. Wetenschappelijk onderzoek naar taalonderwijs heeft uitgewezen dat het inzetten van alle zintuigen zeer bevorderlijk is bij het leren van een vreemde taal. Met name de inzichten en voorbeelden uit taalonderzoek naar total physical response, een leertheorie waarbij leerders hun hele lichaam inzetten in het leerproces, hebben het auteursteam geïnspireerd bij het vinden van leerzame en gevarieerde oefeningen. Voorbeeld daarvan: kinderen leren de gebiedende wijs in het Engels doen door elkaar in het Engels instructies te geven en deze ook echt uit te voeren (Smile! Dance! Jump! Sit down! Stand up!). Ook leren ze bijvoorbeeld namen van kledingstukken doordat ze deze aanwijzen bij elkaar.

Ten derde speelt Groove.me in op de inzichten over ‘ongemerkt’ en ‘onbewust’ leren. In Nederland onder andere bekend door het werk van Ap Dijksterhuis, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In deze theorie vinden veel denk- en leerprocessen ongemerkt en onbewust plaats. Hier ligt een kans voor het onderwijs om deze ongemerkte leerprocessen bewust te stimuleren. Via Groove.me doen kinderen dit door op een andere manier naar hun favoriete muziek te luisteren. Hun ‘nieuwe oren’ kunnen ze niet uitzetten wanneer ze in hun vrije tijd naar muziek luisteren. Ongemerkt slijpt daardoor het geleerde dieper in, elke keer dat ze thuis naar een Engelstalig liedje luisteren, bewust of onbewust.

Jorien Castelein Initiatiefnemer en directeur van Groove.me


Rogier Borggreve

Rogier Borggreve

Rogier Borggreve is sinds 1999 werkzaam binnen Heutink ICT en heeft zichzelf stap voor stap omhooggewerkt naar zijn huidige functie: algemeen directeur. Voor Heutink ICT was Rogier kort werkzaam bij System Plus. Rogier vindt het belangrijk om iedereen bij Heutink ICT ervan bewust te laten maken dat Heutink ICT als organisatie, ondanks de groei, altijd afhankelijk is van haar klanten, en niet andersom.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.