Markt consultatie in het voortraject van aanbestedingen

Een trend welke wij als Heutink ICT in het afgelopen jaar hebben zien toenemen is het aanbesteden van systeembeheer binnen het primair onderwijs. Deze trend is deels veroorzaakt door regelgeving vanuit de overheid, maar ook zeker om de beste leverancier te selecteren voor de specifieke wensen en eisen welke een stichting kan hebben ten aanzien van IT systeembeheer.

Wat ik vaak heb gemerkt is dat het voor stichtingen lastig is om zaken uit een onderwijskundige visie /  ICT Beleidsplan (AAL, Cloud, BYOD) te vertalen naar een concreet Programma van Eisen (PVE). Hierdoor is de uitvraag in de markt niet altijd even consistent met de daadwerkelijke visie van de stichting, met als resultaat dat er een aanbieder wordt geselecteerd welke uiteindelijk toch niet blijkt te voldoen aan het gestelde PVE.

Om toch tot een goed PVE te komen ben ik voorstander van markt consultatie in de beginfase van het aanbestedingstraject. Dus nog voordat er een definitief PVE opgesteld is.

Wat is markt consultatie dan precies? Men kan hierbij denken aan het consulteren van de huidige en/of een grote aanbieder op het gebied van IT oplossingen binnen het onderwijs, en deze vragen voorleggen in zake  visie v.s. IT en welke (on)mogelijkheden er op dit moment nog zijn ten aanzien van techniek en oplossingen. Of het laten uitvoeren van een scan van de huidige situatie ten aanzien van de IT middelen binnen de stichting. Deze input kan gebruikt worden voor het opstellen van het uiteindelijke PVE en zal zoals gezegd resulteren in een beter PVE.

Nu zult u denken dat dit rechtsmatig op zijn zachts gezegd een onhandige situatie oplevert ten aanzien van de selectieprocedure bij het verdere verloop van de aanbesteding. (de partij welke gevraagd is voor consultatie zal immers ook willen inschrijven)

Maar niets is minder waar. Er is binnen de Nederlandse wetgeving jurisprudentie beschikbaar waarin wordt aangeven binnen welke wettelijke kaders deze markt consultatie in de opstart fase toch mogelijk is. (Middels het Grossman arrest). Voor meer informatie hieromtrent kan er altijd contact worden opgenomen met mij.

Wij als Heutink ICT hebben bovenstaande al reeds in de praktijk toegepast bij een grote IT Systeembeheerder aanbesteding. De reacties van alle betrokken zijn zeer positief en hebben geleid tot een PVE welke niet enkel is gefocust op techniek en SLA zaken, maar ook zeker de onderwijskundige visie van het betrokken bestuur vertaald.


Robert Terhalle

Robert Terhalle

Robert Terhalle is Teamleider New Business bij Heutink ICT. Hij werkt al ongeveer 12 jaar in de IT sector, waarvan zo’n 6 jaar bij Heutink ICT en heeft ervaring op het gebied van zowel project- als accountmanagement. Voordat hij in dienst trad bij Heutink ICT was hij werkzaam als key-accountmanager bij een IT organisatie uit Enschede. Binnen Heutink ICT is hij verantwoordelijk voor alles op het gebied van aanbestedingen en new business.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.