Project/ aanbesteding Amsterdam

In de afgelopen paar maanden ben ik samen met een groot aantal andere collega`s druk bezig geweest een uniek project in Amsterdam op te leveren.

Het leek mij aardig om jullie middels deze blog te vertellen over de ervaringen en oplossingen die we hebben geïmplementeerd binnen dit project.

Doel van het project

Het bovenschools-bestuur van deze scholen is bij Heutink ICT gekomen met de vraag meerwaarde te creëren op de aanwezige glasvezel verbindingen. Men wilde graag naar een ICT standaard toe werken waarbij in elk lokaal een vast aantal PC`s staat en een digibord. Daarnaast was een van de doelstellingen de server de school uit.

Pilot fase

Om tot een goed project te komen is er voor gekozen een pilot te starten op 6 basisscholen waarbij bovenstaande doelstellingen tot uiting moesten komen. Deze pilotfase is eind 2010 opgestart en in de eerste maanden van 2011 opgeleverd. Er zijn diverse evaluatie gesprekken gevoerd om de juiste lesson`s learned te kunnen trekken voor het (mogelijke) vervolg traject.

Aanbesteding

De ervaringen vanuit de pilot fase zijn meegenomen door het bestuur bij het schrijven van het PVE ten behoeve van de naderende aanbesteding. Wij als Heutink ICT hebben ons via de geldende procedures ingeschreven en zijn uiteindelijk als leverancier geselecteerd na een periode van ongeveer 2 maand.

Uitrol project

Na een periode van planning en voorbereiding zijn we in de afgelopen 2 a 3 maanden op alle scholen geweest om ons netwerkconcept deklas.nu 3 te installeren. De servers draaien hierbij in ons datacenter in Hengelo en om in Amsterdam uit te komen hebben we een redudante 10 Gbps verbinding naar SARA (datacenter Amsterdam) afgenomen.

Welke technieken zijn gebruikt

Hieronder een korte lijst met daarin opgenomen welke technische oplossingen gebruikt zijn om dit project mogelijk te maken.

  • Voor de werkplekken van de leerlingen is gekozen voor PCPlus 4
  • De leerkrachten hebben een HP Midliner tot hun beschikking
  • Voor de digiborden heeft men gekozen voor het 101" HD-Board
  • De server(s) met daarop deklas.nu 3 staan gehost bij ons zusterbedrijf Previder
  • Internet verbinding op school via BOA 100Mbps
  • Bestuursring koppeling op school via BOA 1Gbps
  • Alle bekabeling is certificeerd een waar nodig aangepast naar minimaal CAT5E door Lesscher Installatie Techniek

Publiciteit

Met dit project hebben we onlangs ook (wederom) de publiciteit gehaald. Trendwatcher en gadgetfreak Vincent Everts heeft mij geïnterviewd over dit project en ICT binnen het onderwijs in zijn algemeenheid.


Robert Terhalle

Robert Terhalle

Robert Terhalle is Teamleider New Business bij Heutink ICT. Hij werkt al ongeveer 12 jaar in de IT sector, waarvan zo’n 6 jaar bij Heutink ICT en heeft ervaring op het gebied van zowel project- als accountmanagement. Voordat hij in dienst trad bij Heutink ICT was hij werkzaam als key-accountmanager bij een IT organisatie uit Enschede. Binnen Heutink ICT is hij verantwoordelijk voor alles op het gebied van aanbestedingen en new business.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.