ICT vaardigheden

Begin april vroeg Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis in een motie aan de regering om te onderzoeken hoe de ICT-bekwaamheid van leerkrachten zou kunnen worden ingepast in de lerarenopleiding. En verder of ICT-bekwaamheid kan worden ingepast binnen de wettelijke bepaalde bekwaamheidseisen voor leerkrachten.

De bekwaamheidseisen voor leerkrachten staan in de Wet Bio. Ik heb hier in een eerder blog al over geschreven (mei 2011). Over ICT-vaardigheden staat in de wet BIO weinig concreets geschreven. Meer dan dit staat er niet: “hij heeft kennis van (onderzoeksmatig) ontwerpen van onderwijs,didactieken en didactische leermiddelen, waaronder ICT.” In ben geen voorstander van een overheid die precies voorschrijft wat er in het onderwijs moet gebeuren, maar wat houdt dit in de praktijk dan in?

Enige tijd geleden heb ik samen met een schoolbestuur een handboek ICT opgesteld. Dat bestuur is van mening dat alle leerkrachten binnen hun stichting op de hoogte moeten zijn van de ICT-mogelijkheden die er zijn. Zij hebben het concreet gemaakt door specifieke eisen te stellen. Als je binnen deze stichting werkzaam bent, moet je bijvoorbeeld weten hoe het CITO-leerlingvolgsysteem werkt. Want daar wordt mee gewerkt. En ook hoe je met de gebruikte digibordsoftware een les kunt maken. Verder moeten de leerkrachten een aantal vaardigheden op het gebied van Office bezitten en tot slot weten hoe bepaalde educatieve software pakketten werken. Als je nieuw bent of nog onvoldoende op de hoogte bent van al die mogelijkheden, dan kun je ‘op cursus’. Deze worden dan door de stichting verzorgd. Of er wordt deskundigheid ingevlogen. Het goede van deze aanpak is mijns inziens dat er wordt geleerd binnen de schoolcontext.

Uiteraard gaat het niet alleen om de instrumentele vaardigheden, maar ook om de vakinhoudelijke, pedagogische en didactische (het bekende TPaCK-model). ICT moet je in de klas kunnen inzetten,bij verschillende situaties en bij verschillende werkvormen. Daarnaast is een professionele houding essentieel (zie ook dit document van Kennisnet).

De instrumentele vaardigheden zijn echter wel fundamenteel bij het inzetten van ICT. Het handboek ICT die deze stichting gebruikt, is het fundament om ICT echt zinvol in te gaan zetten. Dat inzetten begint bij het werken in de schoolcontext. Op deze manier wordt ICT ook als waardevol ervaren door de leerkracht. Het komt er immers niet bij, maar wordt een onderdeel van het onderwijs. Vanuit die motivatie gaan leerkrachten verder op zoek naar meer en raken ze meer en meer gemotiveerd.

Kijkt u als directeur bijvoorbeeld bij een klassenbezoek of klassenconsultatie ook naar het gebruik van het digibord van de desbetreffende leerkracht? Heeft u daarvoor een kijkwijzer? Welke afspraken worden er gemaakt over het gebruik? Heutink ICT kan binnen uw school of stichting breed een scan uitvoeren die inzichtelijk maakt hoe het staat met de instrumentele vaardigheden. Maar ook hoe het zit met de pedagogisch- en didactische vaardigheden om ICT zinvol in te zetten. Deze scan is het begin van het zinvol inzetten van ICT binnen de schoolcontext. Het begin van een handboek. Interesse ? Neem hier contact met ons op!

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.