Onderwijs 4.0

In het NRC van vrijdag 18 november jl. stond een aardige recensie. Een Indiase econoom, Pankaj Ghemawat, heeft onlangs een boek uitgebracht. Het heet World 3.0. De titel is een reactie op World 1.0 waarin het gaat om de tijd van de oude staten en oude vertrouwde grenzen. World 2.0 zou precies het tegenovergestelde zijn: alle grenzen weg; het toppunt van globalisering. Hij betoogt in zijn nieuwe boek dat er echter veel minder globalisering is dan de meeste mensen denken. Vooral zakenmensen overschatten dit fenomeen. Ghemawat heeft onderzocht dat niet meer dan 2 procent van alle buitenlandse studenten studeert in het buitenland. Ook andere cijfers zijn interessant te noemen. Zo is maar 18% van al het internetverkeer grensoverschrijdend. Desalniettemin krijgen we al jaren voorgespiegeld dat onze wereld kleiner wordt en grenzen zouden vervagen.
 
Dan naar het onderwijs. Op linkedIn wordt er veel gediscussieerd over het gebruik van Twitter, Facebook en andere vormen van nieuwe media in de klas. Maar ook ELO’s en de aanschaf ervan. Een citaat uit de groep Onderwijs 2.0 op LinkedIn: “Welke ELO moet wij kiezen voor onze vmbo - groen? Magister of It's Learning. We hebben nu Brainbox onderdeel van Blackboard.”

Terug naar de basis. Hoeveel leerkrachten zouden in staat zijn om mee te doen aan onderwijs 2.0 of 3.0? We nemen juf Janny uit groep 4. Ze is ook bezig met opbrengstgericht werken en weet dat ze goede en gerichte instructie moet geven. Heeft ze het niet veel drukker met het voeren van goede en constructieve gesprekken met leerlingen en ouders? Is het niet veel belangrijker dat zij met de groep samen praat over de dingen die buiten gebeuren? En haar leerlingen laat reflecteren op wat zij net hebben gehoord en gedaan? Lesgeven is immers interactie.

Iets algemener: Hoeveel leerkrachten op een en dezelfde school weten van elkaar of ze als school zich meer bezig willen houden met kennisoverdracht of kennisconstructie? Hoeveel collega´s gebruiken Twitter of Facebook? U zou eens een onderzoekje moeten doen op uw eigen school. Zoek uit wat jullie school belangrijk vindt. Dan heeft u de feiten en kunnen we ons eindelijk richten op onderwijs 4.0: onderwijs gebaseerd op een heldere visie en werken vanuit die visie. Wellicht hoort social media daar ook bij.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.