De onderwijskundig ICT-er: juist nu!

Het zijn onzekere tijden. Een economische crisis, bezuinigingen en dus minder budget. Ook in het onderwijs. In de praktijk zie ik bijvoorbeeld dat de uren voor de ICT-coördinator onder druk staan. Aan de ene kant begrijpelijk, aan de andere kant ook merkwaardig omdat er op het gebied van techniek wel degelijk investeringen worden gedaan. Die investeringen gaan echt niet uit zichzelf een goed rendement opleveren. De ICT'er is daarbij hard nodig.

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken zijn momenteel ‘hot’ in onderwijsland. Maar hoe meet je de opbrengst van je ICT-investering? En welke directeur kijkt tijdens een klassenbezoek of het digibord wel echt handelingsgericht wordt ingezet? Ter illustratie deel ik graag even twee recente voorbeelden uit de praktijk met u.

Ik was laatst een dag op een school waar in alle groepen touchscreens hingen. Wat me opviel, was dat veel leerkrachten van achter hun bureau instructie gaven en daarbij de computer bedienden. Leuke tools wisselden elkaar af op het touchscreen. Wellicht een momentopname, maar ik vroeg me wel af aan welke onderwijsbehoefte van de leerling deze manier van lesgeven beantwoordt.

Een directeur van een basisschool waar ik was voor een workshop 'digibord en effectieve rekeninstructie' vertelde enthousiast over de stappen die de school al had genomen in het kader van handelingsgericht werken: "Meer kijken naar de behoefte van de leerling en minder vanuit de methode." Tijdens de workshop kwam naar boven dat leerkrachten druk waren geweest met het scannen van het rekenboek en dat veel instructies werden gestart door de bewuste bladzijde van het boek op het bord te vertonen. Een goede rekeninstructie is echter meer dan kinderen vertellen wat ze in het boek moeten doen. Daarnaast staat deze manier van werken volgens mij haaks op de principes van handelingsgericht werken.

Uit deze beide voorbeelden blijkt eens temeer waar voor scholen de ware uitdaging schuilt: niet in het investeren in de jongste technische ontwikkelingen (denk aan tablet pc, cloud computing en social media) maar in het zorgvuldig selecteren en zinvol toepassen ervan. Dat vraagt om een goede ICT-coördinator, die denkt en werkt vanuit het onderwijsconcept van zijn of haar school. Iemand die collega’s coacht, de directie adviseert en alle nieuwe ontwikkelingen volgt en beoordeelt. Een geboren organisator met een goed verhaal over de inzet van ICT en een heldere kijk op wat er binnen de school speelt.

Bij de basiscursus ICT-coördinator van Heutink ICT komen de zojuist genoemde facetten allemaal aan de orde en krijgen deelnemers de kans hun eigen competenties op dit gebied te bekijken. Zo proberen we van elke ICT'er een goede ICT'er te maken. Tijdens de module 'coaching' wordt bijvoorbeeld altijd een klas bezocht. Naar aanleiding van dat klassenbezoek kunnen de ICT'er en de docent in kwestie samen bekijken op welke punten de les misschien nog beter kan. Maar mag je als ICT'er eigenlijk wel iets zeggen over de les van een collega? Je bent er toch alleen voor het ICT-gedeelte? Kijk, dat is nu het mooie van een goede ICT'er: die heeft verstand van onderwijs én verstand van ICT, en het een kan niet zonder het ander. Alleen daarom al kan een basisschool juist in deze tijd niet zonder een goede ICT'er. Zeg maar gerust: een onderwijskundig ICT'er!


Wouter Würdemann

Wouter Würdemann

Wouter Würdemann is Teamleider Training & Advies. Voordat Wouter bij Heutink ICT aan het werk ging had hij ruime ervaring als leerkracht en ICT-coördinator opgedaan in het basisonderwijs. Binnen Heutink ICT heeft Wouter verschillende succesvolle trainingen en begeleidingstrajecten vormgegeven Hij adviseert besturen op het gebied van onderwijs en ICT. Zijn aanpak is praktisch, met de voeten in de klei. In zijn visie gaat goed onderwijs over kinderen en interactie en is ICT niet meer dan een hulpmiddel.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.