Heutink intranet volgt de trends

Heutink ICT levert al jaren een intranetoplossing specifiek gericht op bovenschoolse besturen en stichtingen. Altijd staat de behoefte van de betreffende organisatie centraal bij de ontwikkeling en uitrol. Uitgangspunt is een oplossing neer te zetten die op optimaal aansluit bij behoeftes en wensen van onze klanten.
Dat we hiermee in de niche van het onderwijs opereren is evident. Het is daarom belangrijk om goed om je heen te blijven kijken naar algemene trends en ontwikkelingen op het gebied van intranet. Hiervan kunnen we immers veel leren.
In dit artikel zet ik de belangrijkste algemene trends en ontwikkelingen* van de afgelopen jaren op een rij en trek ik parallellen met onze oplossing.

De vijf belangrijkste trends

Trend 1: Intranet als ingang naar ‘the workplace web’
Met de the workplace web wordt de verzameling content, services, tools en applicaties die mensen nodig hebben om hun werk te doen bedoeld. Intranet wordt in steeds meer organisaties dé ingang naar deze verzameling en daarmee het startpunt van elke taak.
Op deze trend spelen we in door de ontwikkeling van van MOO (Mijn Omgeving Online). MOO is de centrale online omgeving waarin Heutink ICT al haar oplossingen en diensten aanbiedt via een Single Sign On principe. Het intranet maar ook andere diensten sluiten hier op aan en zijn via 1 muisklik te benaderen.

Trend 2: Intranet draait meer en meer om het versterken van teamvorming
Intranet is steeds meer gericht op het versterken van teamvorming, door het faciliteren en ondersteunen van werkprocessen.
Het Heutink intranet zorgt voor een centrale plek waar informatie kan worden gedeeld en in groepen kan worden samengewerkt. Hiermee bevorderen we de kennisdeling buiten de muren van de school wat de teamvorming versterkt en zorgt voor een hogere productiviteit en efficiëntie van werken.

Trend 3: Intranet draait meer en meer om mensen
Intranet wordt meer en meer een plek voor werkelijke interactie tussen mensen in organisaties. Door de mogelijkheid te reageren op geplaatste content, maar ook door toenemende mogelijkheden om onderlinge verbanden te leggen en verbindingen aan te gaan, netwerken op te bouwen en te onderhouden en communities te vormen.
Samenwerken en interactie vormen twee belangrijke pijlers van ons intranet. Het Heutink intranet biedt met leden en groepen de faciliteiten om eigen ‘sociaal netwerk’ op te zetten waarin medewerkers profielen kunnen aanmaken, connecties met elkaar kunnen aangaan, discussies kunnen voeren etc. Maar onze oplossing gaat verder. Door de slimme koppeling met een geavanceerd document management systeem kunnen documenten plaats onafhankelijk worden benaderd op ieder apparaat..

Trend 4: Intranet als platform voor (bijna) real time communicatie
Intranet versnelt de samenwerking en communicatie in organisaties. Dat komt de samenwerking ten goede. In een toenemand aantal organisatie wordt en microblogdiensten als Twitter en Yammer ingezet.
Door het notificatie systeem van het Heutink intranet blijven medewerkers automatisch up to date wanneer er nieuwe informatie wordt toegevoegd. Via berichten kunnen medewerkers direct reageren en berichten met elkaar uitwisselen.Profielen en groepen kunnen gekoppeld worden aan Twitter zodat status berichten ook automatisch op Twitter verschijnen. Zo kunt u de voordelen van Twitter ook voor uw organisatie inzetten.

Trend 5: Intranet wordt plaatsonafhankelijk
Was intranet in het verleden vaak slechts toegankelijk vanaf een werkplek in de organisatie, tegenwoordig is intranettoegang niet meer beperkt tot 1 locatie. Bovendien is er een duidelijke verschuiving zichtbaar naar mobiele toegang: intranet op je smartphone of tablet.
Het Heutink intranet is webbased en daarom op iedere plek met een internetverbinding benaderbaar. Het is geschikt voor weergave op mobiele apparaten. Documenten zijn ook doormiddel van een APP te benaderen. Hiermee kunt u uw documenten direct openen, bewerken en opslaan. Zeer gescikt om papierloos te vergaderen.

Conclusie

We kunnen concluderen dat ondanks het feit dat het Heutink Intranet zicht specifiek richt op het onderwijs het nauw aansluit op algemene trends en ontwikkelingen. Dit heeft te maken met dat de meeste trends en ontwikkelingen worden ingegeven door factoren die buiten een specieke markt of branche liggen. Er is sprake van een evolutie van intranet 1.0 naar intranet 2.0. Bij de tweede generatie intranet is niet meer het informatieaanbod leidend, maar de informatiebehoefte. De gebruiker staat centraal en heeft invloed op het uiterlijk en de inhoud van het intranet.

Meer informatie over onze intranetoplossing? Neem contact op via verkoop@schoolwebsite.nu.
----------------------------------------------------------------------------------------
*Bron: www.frankwatching.com/archive/2010/12/13/de-5-belangrijkste-trends-voor-intranet-in-2011

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.