Veel animo voor klankbordgroep Informatisering & Automatisering in de zorg

Drie maal per jaar komen ICT- en informatiemanagers en I&A-verantwoordelijken van zorgorganisaties bij elkaar om hun uitdagingen en ervaringen op specifieke onderwerpen te bespreken. De Klankbordgroep I&A in de Zorg is nu ruim drie jaar actief en inmiddels maken meer dan 30 zorgorganisaties er deel van uit. 


De klankbordgroep is geboren vanuit het idee dat managers I&A in de zorg met vrijwel identieke uitdagingen te maken hebben. Op allerlei zorglocaties in Nederland zien de managers vergelijkbare maatschappelijke, technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen en ze proberen daar binnen hun expertise en verantwoordelijkheid een antwoord op te vinden. Het is dus niet al te verwonderlijk dat het idee ontstond om gezamenlijk periodiek actuele thema’s te bespreken en informatie, ervaringen en overwegingen te delen.

Winvision faciliteert de klankbordgroep. De deelnemers komen bij elkaar in Nieuwegein en Winvision regelt ook de externe sprekers voor de diverse thema’s. Die thema’s worden gezamenlijk door de deelnemers gekozen aan het eind van elke bijeenkomst. In het afgelopen jaar werden onder meer werken in de cloud, informatiebeveiliging en adoptie van ict behandeld.

Er is veel animo voor de klankbordgroep. De opkomst is altijd hoog en er wordt geanimeerd en op stevig niveau gediscussieerd. Wilt u ook deelnemen aan de Klankbordgroep I&A in de zorg? Neem dan contact op met Robbert Post van Winvision.

Meer weten?

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden