Met lege handen tegenover de gemeente bij contractbespreking?

Gemeenten zijn nu ruim drie jaar verantwoordelijk voor de uitvoering van WMO en Jeugdwet. Naar aanleiding van de evaluatie Jeugdwet, waarover de Tweede Kamer eind april een rondetafelgesprek hield, pleitten gemeenten onder andere voor meer middelen en meer ruimte voor onderhandelingen met zorgorganisaties. Hoe staan de zorgorganisaties zelf in de onderhandelingen?


Gemeenten willen dat de overheid meer oog heeft voor de financiële gevolgen van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Ze zien dat de huidige tekorten een grote belemmering zijn voor de noodzakelijke vernieuwing. In haar aanbeveling vraagt de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) de regering nauwlettend te volgen of gemeenten de komende jaren wel uitkomen met het budget. Verder wil de VNG dat aanbesteding van zorgcontracten geen verplichting meer is. De VNG wil het wel als instrument kunnen inzetten, maar vindt dat de verplichting tot meer administratieve lasten leidt. Bovendien belemmert het de opbouw van een goede relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Stevige informatiepositie

Zo’n aanbesteding is vaak een keurslijf en daar willen gemeenten, in bepaalde gevallen, dus van af kunnen wijken. Dat is begrijpelijk, maar dat vraagt ook om stevigheid en een goede informatiepositie van de tegenpartij – de zorgorganisaties. Je kunt pas een goede relatie met contractpartners als de gemeenten opbouwen als je precies weet waar je staat en wat de ontwikkelingen zijn. Inzicht en overzicht in contracten, contacten, afspraken en stand van zaken is essentieel. Daarbij gaat het niet alleen om de ‘gestolde werkelijkheid’ in de overeenkomsten. Ook het traject naar de totstandkoming ervan en de rol van de sleutelpersonen zijn wezenlijke informatie.

Zicht op prestaties en voortgang

Voor zorgorganisaties is de wereld er sinds 2015 ook niet per se eenvoudiger op geworden. Het aantal contracten en de complexiteit van afspraken zijn enorm toegenomen. Voor een goede bedrijfsvoering is het van groot belang dat kennis centraal beschikbaar is en dat iedereen die daartoe gemachtigd is, altijd inzicht heeft in actuele data. Dus niet vier keer per jaar een kwartaaloverzicht van hoe het de drie maanden ervoor gegaan is. Je wilt als zorgorganisatie snel, regelmatig en op afroep rapportages kunnen samenstellen om daar goed op te kunnen sturen en anticiperen. Een goed systeem voor contract- en ketenmanagement is daarbij onontbeerlijk.

Zonder zicht op prestaties, voortgang en bijvoorbeeld budgetuitnutting, sta je bij contractbesprekingen met relatief lege handen tegenover de gemeente. En dat is uiteindelijk voor niemand goed. Niet voor de zorgorganisatie, maar ook niet voor de gemeente en zeker niet voor de cliënten en hun omgeving.

Meer weten?

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden