Een leven lang communiceren met studenten

De relatie van studenten met hun school of universiteit beslaat een lange tijd. Veel langer dan alleen de periode dat ze ingeschreven staan en daadwerkelijk studeren. Die begint namelijk al ver voor ze zich aanmelden en loopt tot lang nadat ze zijn afgestudeerd of afgehaakt. Ze wisselen in die relatielevensloop ook van rol: van potential via student naar alumnus. Bij die verschillende fases en rollen hoort steeds een andere manier van communiceren. Hoe organiseer je dat als onderwijsorganisatie en hoe hou je grip op die alsmaar uitdijende groep relaties?


Veel scholen en universiteiten stellen logischerwijs het beheer van de relatie met huidige studenten centraal. Voor degenen die informatie aanvraagt, de Open Dag bezoekt of proeflessen volgt, is voornamelijk aandacht vanuit logistiek oogpunt. Bedoeld om de gevraagde informatie op tijd te leveren en te zorgen dat het maximum aantal deelnemer niet overschreden wordt en er badges klaar liggen op de Open Dag zelf. Datzelfde geldt voor afgestudeerden. Dat is vaak een enorm bestand. Afhankelijk van de grootte van de school en de oprichtingsdatum, kan dat een database zijn met tienduizenden oud-studenten. Niet verwonderlijk dat die vaak alleen nog maar een oproepje krijgen voor de reünie – verstuurd naar het laatst bekende mailadres. Verder houdt het contact wel zo’n beetje op. Dat is jammer. Voor de studenten, maar zeker ook voor de onderwijsorganisatie.

Wat zou je allemaal kunnen doen?

Wat zou je wel niet kunnen doen, als je al die gegevens met elkaar kan verbinden? Dan krijg je in ieder geval een integraal beeld van de betreffende student. Niet alleen door studieresultaten, maar ook door vooropleiding, manier van aanmelding, aanwezigheid op de Open Dag, deelname aan evenementen, familieleden op de school. Dat is waardevolle informatie voor heel gerichte en persoonlijke studieondersteuning en informatievoorziening. En dat houdt niet op na het afstuderen. Als je alumni kunt volgen, zoals via een koppeling met LinkedIn, zie je ook de kansen om de oud-studenten te blijven betrekken. Is een master of vervolgcursus misschien interessant voor hem of haar? Kunnen we de oud-student vragen een inleiding te geven over een carrière na die bepaalde studie of zijn er stageplaatsen te vergeven bij diens onderneming?

Waardevol voor studentadvies én marketing

Het verbinden biedt ook mooie kansen om analytics los te laten op die gegevens. Scoren studenten die van een bepaalde middelbare school afkomen bovengemiddeld? Hoeveel informatievragers melden zich daadwerkelijk aan voor de Open Dag, wat is de ‘conversie’ van de proefcolleges, welke studierichtingen leveren de actiefste alumni op? Allemaal interessante conclusies die waardevolle input leveren voor studentadviseurs, personeelsmanagers en de afdeling marketing & communicatie.

De praktijk is vaak dat onderwijsorganisaties wel over die gegevens beschikken, maar dat die verspreid zijn over verschillende bestanden en programma’s. Dat maakt het bijzonder lastig om gericht en gecoördineerd met alle – potentiële en bestaande – studenten te communiceren. Daarom kijken veel scholen naar mogelijkheden om gegevens in één systeem en één database onder te brengen en vanuit die eenduidige basis de relatie te beheren. Bij zakelijke organisaties noem je dat een customer relationship management (CRM) systeem. In het onderwijs heet dat een student lifecycle management systeem. Een andere naam voor feitelijk hetzelfde systeem en doel: je huidige en toekomstige relaties zo goed mogelijk van dienst zijn. Dat lijkt me voor elke school een zinvol streven.

Wilt u meer lezen over Student Lifecycle Management? Vraag dan het boekje Student Lifecycle Management aan. Dit boekje staat vol concrete voorbeelden waarmee Student Lifecycle Management onderwijsorganisaties kan helpen de relatie met potentials, studenten en alumni in beeld te brengen, te verstevigen en relevante activiteiten in samenhang te ontwikkelen.

Meer weten?

Melle Lelieveld
Business Manager
melle.lelieveld@winvision.nl 088 - 255 03 37
Iris Hertsenberg
Business manager Educatie
iris.hertsenberg@winvision.nl 088 - 255 02 92

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden