Cybersecurity is meer dan de techniek beveiligen

Als het gaat over Cyber Security wordt er al snel gesproken over firewalls en penetratietesten. Als dit geregeld is kun je een vinkje zetten achter het onderwerp cyber security, toch?


Uiteraard zijn firewalls en penetratietesten van grote toegevoegde waarde, maar daarmee kun je Cyber Security als onderwerp nog niet van de agenda halen. De activiteiten binnen de IT-omgeving, zowel door administrators, medewerkers als externe partners en klanten worden niet meegenomen in dit verhaal. Terwijl hier een groot risico ligt: de onbewust onveilig handelende medewerker.

3-laags cyberspace model

In een publicatie in het Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing van 2015 verdeelt Prof. dr. ir. Jan van den Berg het speelveld van cyber security in drie lagen:

Wat gebeurt er in uw IT-omgeving?

Veel organisaties zijn zich bewust van de status van de beveiliging in de technische laag. Organisaties met bijvoorbeeld een ISO27001 certificering hebben de processen, en daarmee de derde laag op orde. De reden dat de middelste laag onderbelicht wordt, is omdat het moeilijk is om deze goed te meten. De IT-omgeving is complex en groeit iedere dag. De hoeveelheid activiteiten in de omgeving is enorm. Handmatig deze activiteiten bekijken en beoordelen is een zware kluif.

Laat zien hoe goed u security hebt geregeld

Om de status van uw cyber security te toetsen ontwikkelde QS solutions de Cyber Security Assessment Tool (CSAT). In enkele dagen toont CSAT de status van uw security in zowel de technische,
de socio-technische als de governance-laag. Door middel van geautomatiseerde scans, algoritmen en een vragenlijst verkrijgt u met CSAT een actieplan om uw security te verbeteren op basis van
feiten uit uw IT-omgeving. CSAT scant uw servers, laptops, Active Directoryen Azure AD. En bekijkt daarnaast de activiteiten in Office 365, SharePoint en fileshares. Hiermee geeft CSAT in korte tijd een betrouwbare indicatie van de status van uw security en investeert u alleen in security op de plekken waar dat nodig is. Met CSAT zorgt u ervoor dat u structureel kwetsbaarheden proactief aanpakt.

 

Meer informatie over CSAT

Meer weten?

Mike van Zandwijk
Principal Consultant
mike.vanzandwijk@winvision.nl 088 - 255 03 27

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden