2018 wordt het jaar van de jeugdhulp

Het is inmiddels drie jaar geleden dat het stelsel van jeugdhulp, ouderzorg en maatschappelijke ondersteuning op zijn kop ging. Sinds 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeenten en zijn zorg en ondersteuning dichterbij de burgers en hun naasten georganiseerd. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat in de jeugdhulp nog niet alles loopt zoals het zou moeten lopen. Het zou mooi zijn als 2018 het jaar wordt waarin alle zaken bij en rondom de jeugdhulp definitief op zijn plek vallen. 


Deze zogeheten transitie en transformatie in 2015 - en in de aanloop daar naartoe - hadden veel voeten in de aarde. Inmiddels is het stof neergedwarreld. Het beeld dat nu naar boven komt, is dat we gewend zijn aan de nieuwe situatie, maar dat nog veel zaken in de jeugdhulp niet optimaal verlopen. Burgers zijn nog steeds niet helemaal overtuigd van het voordeel van het nieuwe stelsel. Uit onderzoek van 2017 blijkt dat het aandeel Nederlanders dat weinig tot geen vertrouwen heeft in de positieve opbrengsten van de decentralisaties veel groter is dan het aandeel Nederlanders dat positief is over de gevolgen van de decentralisaties voor de zorg . Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit 2014 en 2016 liet zien dat Nederlanders overwegend bezorgd waren over de decentralisaties in het sociaal domein. Dat was niet helemaal ten onrechte.

Nog geen rooskleurig beeld

De  Monitor Transitie Jeugd constateerde eind 2016 ook dat het nieuwe jeugdstelsel niet voor alle jeugdigen en ouders goed genoeg werkt. De rapportage sociaal domein 2016 van het Sociaal en Cultureel Planbureau, die minister Ollongren van Binnenlandse Zaken in december aan de Tweede Kamer aanbood, schetst nog geen rooskleurig beeld. Recent bleek uit onderzoek van Investico dat het stelsel ook in 2017 nog niet soepel werkt. Hulpverleners zeggen dat de werkdruk is gestegen en de administratieve last is toegenomen. Veel gemeenten blijken ook moeite te hebben de noodzakelijke zorg (financieel) beschikbaar te maken en te houden.

Stroeve samenwerking

Het is begrijpelijk dat gemeenten in de eerste jaren vooral bezig waren om de continuïteit van zorg en ondersteuning te waarborgen. SCP constateert gelukkig ook in zijn rapportage dat inmiddels goede stappen worden gezet op weg naar de transformatie van het sociaal domein: de inhoudelijke en procesmatige vernieuwing van de zorg. Minister Hugo de Jong van VWS draagt daar van zijn kant aan bij met een recent wetsvoorstel dat de regel- en administratiedruk voor gemeenten en zorginstellingen moet verminderen en waarin hij als minister de regionale samenwerking tussen gemeenten af kan dwingen als ze daar onderling niet uitkomen. Want ook dat was een conclusie van het SCP: de samenwerking tussen gemeenten verloopt stroef.

Jeugdhulpinstellingen zijn sinds enkele jaren bezig om systemen en processen in te richten die een efficiënte en transparante samenwerking met alle betrokkenen mogelijk moeten maken. Daar zijn wij als ict-dienstverlener nauw bij betrokken geweest en in het eerste jaar was dat vooral pionieren. Maar inmiddels verloopt dat prima binnen de jeugdhulporganisaties waar wij mee samenwerken.

Een mooi voornemen voor 2018

We zijn nu drie jaar verder, na de eerste schokgolven door de decentralisatie. Er gaat veel goed, maar nog lang niet alles. Op zo’n cruciaal domein kun je niet te lang blijven aanmodderen. De wenperiode is definitief voorbij en het is echt de hoogste tijd om de inhoudelijke en procesmatige vernieuwing van de jeugdhulp een succes te maken. Drie jaar na dato moeten we toch in staat zijn om met alle betrokkenen de zorg en hulpverlening transparant, efficiënt en dichtbij en in samenwerking met de jongeren en het gezin te organiseren. Laten we ervoor zorgen dat jongeren, hun naasten, jeugdhulpprofessionals, gemeenten en landelijke overheid op 2018 kunnen terugkijken als het jaar waarin de jeugdhulp daadwerkelijk op zijn poten terechtkwam. Dat lijkt me een mooi voornemen voor alle betrokkenen voor dit jaar.

Meer weten?

Robbert Post
Manager Commercie
robbert.post@winvision.nl 06 - 24 78 07 10

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden