Bericht van de Bett

De kans is groot dat u op 24 januari jongstleden de NOT heeft bezocht of dat u er al van anderen over heeft gehoord. Daarom heb ik besloten u mee te nemen naar een ander evenement, dat diezelfde week in Londen werd georganiseerd en dat we met het team van Heutink ICT Training & Advies eveneens hebben bezocht: Bett 2017, de grootste beurs voor onderwijstechnologie in Europa.

Focus op STEAM

Waarom we naar Londen zijn geweest? Omdat we het belangrijk vinden dat wij als onderwijsconsulenten op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs met ICT. Zo kunnen we scholen optimaal adviseren en begeleiden. De Bett had dit jaar als hoofdthema ‘Transforming Education’. Het evenement richtte de schijnwerpers op hoe technologie − niet als kant-en-klare oplossing, maar als ‘tool’ in handen van vaardige leerkrachten − kinderen kan helpen de onmisbare vaardigheden van de toekomst te ontwikkelen. Wat mij lopend over de beurs vooral opviel (net als eerder op de NOT, overigens), was een sterke focus op STEAM (voluit: ‘Science & Technology interpreted through Engineering & the Arts, all based in Mathematical elements’).

Verplicht programmeren

STEAM, de veelbesproken visie op toekomstgericht onderwijs, stelt wetenschap en technologie centraal en wil kinderen leren hoe alles met elkaar samenhangt, bijvoorbeeld met behulp van virtual reality en programmeerbare robotjes. De STEAM-filosofie heeft er mede toe geleid dat programmeren door velen worden gezien als een essentiële vaardigheid voor de toekomst. Dat vindt zeker ook zijn weerslag in het Verenigd Koninkrijk: daar is programmeren intussen een verplicht onderdeel van het vaste curriculum.

Dashboards

Een ander hot item op de Bett waren de dashboards en apps waarmee leerkrachten en kinderen overal ter wereld de voortgang van het leerproces kunnen bijhouden. Wat ik daarbij opmerkelijk vond, was dat het in het Verenigd Koninkrijk allemaal nog niet gekoppeld is aan de content van de educatieve uitgevers; leerkrachten moeten nog heel veel handmatig invoeren. Daar zijn we in Nederland echt een stapje verder in, met bijvoorbeeld Basispoort, Snappet, Wereld in Getallen Digitaal en Momento. Over het effect van deze dashboards op het leren van kinderen is overigens weinig bekend.

Google en Microsoft

Een derde onderwerp waar ik op de Bett goed naar heb gekeken, is wat Google en Microsoft allemaal van plan zijn in het onderwijs. Bij Google Education zijn allerlei leuke ontwikkelingen. Je kunt nu bijvoorbeeld ook een portfolio vormgeven, en opdrachten geven met Google Classroom. Bij Microsoft was veel aandacht voor Onenote Classroom en Teacher Dashboard, ook heel interessant. Ik vind eigenlijk dat Google en Microsoft niet voor elkaar onderdoen. Ik heb van allebei meerdere fantastische demo’s gezien.

De praktijk

Op de Bett 2017 werd een wereld aan mogelijkheden gepresenteerd. Maar hoe gaan we al die mogelijkheden op scholen gebruiken? Hoe gaan leerkrachten ermee werken? Wat is het effect op het leren van kinderen en jongeren? Om alvast een idee te krijgen van de praktijk in Engeland, hebben we na de Bett twee Londense scholen bezocht: Oaks Park High School, een middelbare school, en ACS Hillingdon, een internationale school waar we drie jaar geleden ook zijn geweest om te zien hoe iPads daar werden gebruikt.

Twee scholen

Op Oaks Park wordt op dit moment gewerkt aan de implementatie van G Suite (Google for Education). Oaks Park is een openbare school met veel verschillende culturen. We werden er rondgeleid door een groepje leerlingen. De school biedt een breed pakket van vakken aan en er wordt veel waarde gehecht aan een goed pedagogisch klimaat. ICT is duidelijk een hulpmiddel, naast goede leerkrachten die focus hebben op lesgeven. Google Classroom wordt vooral ingezet voor verwerking en communicatie en leerlingen krijgen les hoe de tools van G Suite te gebruiken. Programmeren werd niet door alle leerlingen erg leuk gevonden. Volgens de school hebben veel leerlingen na twee jaar geen zin meer in dat vak.

Op ACS Hillingdon had men sinds ons vorige bezoek de stap gezet naar Seesaw, (een Engelstalig E-portfolio, vergelijkbaar met het Nederlandse Schoolfolio), om leerlingen meer eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Op deze school focussen de leerkrachten op het lesgeven en krijgen leerlingen opvallend veel ruimte om zelf (al dan niet digitale) hulpmiddelen te kiezen, met name op creatief vlak. We zagen groepjes leerlingen bezig met iMovie en met Book Creator als verwerking rondom een thema. De school gebruikt bijna geen apps voor basisvakken.

Niet alleen maar digitale methodes

Beide scholen die we hebben bezocht, hadden veel aandacht voor STEAM. Maar tegelijkertijd hebben ze er heel nadrukkelijk voor gekozen om de basisvakken nog zoveel mogelijk met boeken en schriften te doen, met aandacht voor een goede instructie door een goede docent. Het was me op de Bett ook al opgevallen dat er relatief weinig digitale methodes werden gepresenteerd, terwijl dat op de NOT juist schering en inslag was.

Meerwaarde

In het Verenigd Koninkrijk is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het pedagogisch klimaat op scholen en de kwaliteit van leerkrachten. Daarmee is nu des te meer ruimte gecreëerd om ICT op een doeltreffende manier te implementeren. Met digitale methodes, maar vooral ook vanuit een creatieve benadering, met veel aandacht voor portfolio’s en digitale leer- en werkomgevingen om het eigen leerproces vorm te geven. Persoonlijk denk ik dat ICT − bijvoorbeeld in de vorm van een platform als ons ‘eigen’ MOO − juist daar heel duidelijk en direct een meerwaarde kan hebben.


Wouter Würdemann

Wouter Würdemann is Teamleider Training & Advies. Voordat Wouter bij Heutink ICT aan het werk ging had hij ruime ervaring als leerkracht en ICT-coördinator opgedaan in het basisonderwijs. Binnen Heutink ICT heeft Wouter verschillende succesvolle trainingen en begeleidingstrajecten vormgegeven Hij adviseert besturen op het gebied van onderwijs en ICT. Zijn aanpak is praktisch, met de voeten in de klei. In zijn visie gaat goed onderwijs over kinderen en interactie en is ICT niet meer dan een hulpmiddel.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.