Verandering is goed!

In mijn vorige blog gaf ik aan dat softwaretrajecten vaak niet het gewenste resultaat opleveren. Vaak komt dit doordat vooraf afspraken worden gemaakt en tijdens de ontwikkeling hiervan niet afgeweken kan worden. Daarbij gaf ik ook een oplossing aan: “Scrum”. Vandaag wil ik verder uitleggen wat Scrum is en wat het voor u kan betekenen.

Ik benoemde scrum als een methode. Slaan we Wikipedia en andere bronnen er op na, dan spreekt men liever van een “framework”. Dit betekent dat de werkwijze niet in steen is gegraveerd, maar het ontwikkelteam vrij is om te kiezen voor een invulling die voor hen werkt, met de gereedschappen die zij prefereren.

Een belangrijk principe van Scrum is dat het ingericht is voor verandering. Daarvoor wordt gewerkt met “sprints”. Een sprint is een periode van 1 tot 4 weken -korter is beter- waarin het ontwikkelteam werkt aan een vooraf afgesproken hoeveelheid werk. Doel is om aan het einde van de sprint alle werkzaamheden af te ronden én een nieuwe versie van de software op te leveren. Door elke sprint een versie met nieuwe functionaliteit op te leveren, kan snel feedback gegeven worden op deze functionaliteit. Daarnaast kan dus elke volgende sprint van richting veranderd worden als dat wenselijk is!

Het lastige van Scrum is dat vooraf niet vaststaat wat er opgeleverd wordt. Hoe kunnen we dan zorgen dat het project niet eindeloos doorloopt en er daarmee onduidelijkheid is over de kosten? Een oplossing hiervoor is om op voorhand globaal in te schatten hoe veel tijd verschillende onderdelen van de software kosten om te maken. Er kan dan op basis daarvan een indicatie van het benodigd aantal sprints afgegeven worden en daarmee een kostenraming. Op het moment dat er andere functionaliteit wenselijk is, dan zijn er voor de klant twee keuzes; de nieuwe functionaliteit “verruilen” met reeds geplande functionaliteit of het als extra werk accepteren en daarmee uitloop en extra kosten accepteren.

Het belangrijkste is echter een goed onderling vertrouwen tussen de bouwers en de opdrachtgevers. Bij web2work vinden we dit vertrouwen belangrijk. Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor uw organisatie? Wij gaan graag met u in gesprek. Neem daarvoor contact op met ons.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden