Plannenmakerij

Veel scholen hebben een strakke jaarplanning, met studiedagen, vaste vergadermomenten, CITO-toetsen, workshops, rapporten, rapportgesprekken, festiviteiten, vakanties, bouwoverleg, acties, commissievergaderingen − en uw lijstje is misschien nog veel langer. Dan zijn er ook nog de schoolplannen en de ICT-beleidsplannen. Komt u er nog uit met al die plannenmakerij?

Schoolplan

Naast de jaarplanning is er natuurlijk het schoolplan, waarin wordt omschreven welke schoolontwikkelingen de komende jaren centraal staan, zoals de vervanging van methoden, de aanschaf van ontwikkelingsmaterialen en de manier waarop de school tegemoet komt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Separaat ICT-beleidsplan?

Dan is er op veel scholen ook nog een ICT-beleidsplan. Mogelijk zijn de hoofdlijnen uit dit plan opgenomen in het schoolplan en is een gedetailleerde uitwerking van de doelen terug te vinden in het ICT-beleidsplan. Maar is dat wel zo verstandig?

Dat ICT vaak een apart plan is, is te herleiden tot de ‘oude’ denkwijze van veel leerkrachten dat ICT toch nog vaak als los onderdeel wordt gezien en met een doel op zich. Het is ‘iets wat erbij komt’. Soms staan er in het ICT-beleidsplan doelen opgesomd als: we willen meer ICT-tijd per leerling realiseren. We willen meer devices. We willen dat de kinderen minimaal een half uur per dag achter de computer gaan. We willen optimaal gebruik maken van de software. Uiteindelijk dienen die uitgangspunten, als het goed is, maar een doel: het onderwijs beter maken. En dat kan! De computer of tablet kan juist zo’n krachtig leermiddel zijn om onderwijsdoelen te realiseren. ICT zou daarom ook geen apart plan moeten zijn maar een integraal onderdeel van uw totale beleidsplan!

Wat doen leerlingen op de computer?

Maar wát doen de leerlingen dan tijdens deze ICT-tijd? Welke software zet je in voor welke leerlingen? Is dat voor alle leerlingen hetzelfde? Zijn er afspraken over gemaakt? Hadden we in het schoolplan niet opgenomen dat we tegemoet willen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen?

Synergie

Laat de ICT-ontwikkelingen zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen uit het schoolplan. Op die manier komt het er voor collega’s niet bij, maar is het een middel om een doel te realiseren. Met een enkele losse workshop na schooltijd voor het team kom je er niet. Maak ook gebruik van bijvoorbeeld observaties, coaching, stappenplannen, attentiemomenten, kijkwijzers, het delen van ervaringen en het opnemen van onderwerpen in de functioneringsgesprekken om deze ontwikkeling te ondersteunen.

Onderstaand verandermodel van Tim Knoster laat zien welke onderdelen nodig zijn voor succesvolle verandering. Op scholen waar geen plan is gemaakt over de inzet van educatieve titels (en dus ook de bijbehorende software) ontstaat chaos, dus doet iedereen maar wat. Als leerkrachten bovendien in de weerstand zitten, zien ze het belang niet in.


Figuur 1 Verandermodel Timothy Knoster

Als ik bovenstaande met directeuren en ICT-coördinatoren bespreek, vallen vaak de puzzelstukjes op hun plaats en maken we een totaalplan. En geen apart ICT-plan.

Succes met de jaarplanning!


Anthony van der Zande

Anthony van der Zande

Anthony van der Zande is Allround Onderwijsconsulent bij Heutink ICT. Hij is reeds 7 jaar werkzaam bij Heutink ICT. Anthony komt uit het onderwijs; eerder werkte hij onder andere als leerkracht op een basisschool en was hij ICT coördinator. Zijn uitdaging als onderwijsconsulent is om samen met de school een gedragen onderwijs met ICT visie neer te zetten. Zodat de mogelijkheden van ICT worden ingezet om leren beter, leuker en efficiënter te maken.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.