Educatieve content kiezen

Op dit moment kun je als school je helemaal verliezen in alle pilots, innovatietrajecten app safari’s, onderwijs in de 21e eeuw, tablets, Basispoort en allerlei andere onderwijsvernieuwingen.

Welke keuze maak ik als school? Snappet? Rekentuin? iPad-school? Windows for education? Samsung Smart Education Hub? Google for education? Khan Academy? Of hou ik het nog even voor wat het is?

Ik merk in mijn gesprekken met directies en ICT-ers dat het moeilijk is om tussen al het marketinggeweld je eigen koers te blijven varen. We moeten toch mee? Dit is toch de toekomst? Letterlijk hoorde ik een bovenschools directeur zeggen: “Een kind zijn smartphone afpakken staat gelijk aan het amputeren van een arm of been”. Hoe kun je leerlingen voorbereiden op een leven in de toekomst als je niet weet hoe die toekomst er uit zal zien? Welke vaardigheden zijn belangrijk? De 21st century skills? Zijn die ook al niet beschreven door Maria Montessori, Helen Parkhurst en Peter Petersen?

Welke school besteedt er geen aandacht aan samenwerken, creativiteit, communiceren, probleem oplossen, kritisch denken en sociaal culturele vaardigheden? Welke school wil geen nieuwsgierige, ondernemende en betrokken kinderen? Hebben we daar een tablet voor nodig? Het is duidelijk dat ICT-geletterdheid in onze maatschappij van belang is en je daar als school aandacht aan besteedt.

Voordat je als school je hulpmiddelen kiest voor het leerproces is het van belang om te kijken naar de opvatting over leren binnen je team. Wat is leren nu precies en hoe leren kinderen? Welke aspecten zijn van belang? Op onze Terugkomdag verwoordde Pedro de Bruijckere het als volgt: “Leren is verwerken en reflecteren” en “leren is interactie”. Daarnaast benadrukte hij het belang van de relatie. Zonder relatie geen prestatie! John Dewey heeft het over dat we niet alleen leren van de ervaring, maar vooral van het reflecteren op deze ervaring. Paul Kirschner toont in een onderzoek aan dat directe, expliciete instructie –inclusief oefening en feedback– effectiever en efficiënter is dan gedeeltelijke of ongeleide instructie die van leerlingen vraagt zelf te ontdekken wat ze moeten doen en leren.

Leren heeft in ieder geval te maken met pedagogiek en didactiek. Van belang is dat je het kind tijdens de innovatiewoede niet met het badwater weg gooit. “De Inzet van ICT begint met een opvatting over leren!”

Oefenen en feedback zijn dus twee belangrijke factoren bij het leren en daar kan de inzet van ICT zeer waardevol bij zijn. Je kunt immers als leerkracht met behulp van ICT de leerstof voor de leerling selecteren die goed aansluit bij de leerbehoefte van dat individuele kind. Dat is wat er met gepersonaliseerd leren wordt bedoeld. Directe feedback wordt vaak als positieve argument genoemd bij het gebruik van apps en programma’s. Maar heeft u wel eens nagedacht over wat goede feedback is? Helaas is de feedback bij de meeste apps van slechte kwaliteit. Alleen goed of fout is onvoldoende.

Op www.didactischcoachen.nl staat een goed artikel over feedback waar kinderen iets mee kunnen. Voordat je allerlei apps en programma’s gaat gebruiken is het dus van groot belang dat je criteria met elkaar formuleert waaraan deze apps pedagogisch en didactisch moeten voldoen. Er gaat veel lestijd verloren met het gebruik van apps waarbij het leereffect mager is. Veel apps stimuleren kinderen om te gokken en geven bij een fout antwoord geen hulp of uitleg.

ICT kan dus een heel positieve rol spelen in de fase van het inoefenen, maar van belang is dat je als school werkt vanuit leerdoelen en heldere criteria hanteert bij de keuze van apps en educatieve software. Vervolgens komt pas de keuze van device! Als we leerdoelen en programma’s/apps hebben gekozen is het van belang om verschillende devices (iPad, Chromebook, laptop, pc of tablet) uit te proberen. Vaak werken programma’s die via Basispoort de school binnen komen beter op een pc of laptop. Zorg dat je tijdens het implementatieproces de leerdoelen in de gaten houdt. Zie ik een positief effect in leerresultaat bij de leerlingen?

De onderwijsconsulenten van Heutink ICT kunnen u helpen bij het keuze proces en de implementatie van ICT hulpmiddelen. Vanuit de visie van de school de goede keuzes maken om de investeringen te laten renderen. Werk vanuit leerdoelen en niet vanuit de appstore.


Wouter Würdemann

Wouter Würdemann

Wouter Würdemann is Teamleider Training & Advies. Voordat Wouter bij Heutink ICT aan het werk ging had hij ruime ervaring als leerkracht en ICT-coördinator opgedaan in het basisonderwijs. Binnen Heutink ICT heeft Wouter verschillende succesvolle trainingen en begeleidingstrajecten vormgegeven Hij adviseert besturen op het gebied van onderwijs en ICT. Zijn aanpak is praktisch, met de voeten in de klei. In zijn visie gaat goed onderwijs over kinderen en interactie en is ICT niet meer dan een hulpmiddel.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.