Digitale Leer en Werk Omgeving (DLWO)

Kennisnet heeft in 2012 onderzoek gedaan naar een optimale vorm voor leren en werken in een school. Vanuit dit onderzoek is de term DLWO (Digitale Leer en Werk Omgeving) gedefinieerd met een onderliggende strategie en uitwerking.

De term DLWO is niet nieuw, maar verschijnt wel steeds vaker in allerlei communicatie en vragen van klanten merk ik. Tijd dus om onze visie op de term DLWO te geven.

Laten we eerst de term DLWO eens ontleden;

 • Leer omgeving
 • Werk omgeving

De leeromgeving wordt daarbij gezien als het primaire proces binnen een school. Immers het leren van het kind staat voorop. Onder dit primaire leerproces kunnen we nog een aantal belangrijke maar niet uitsluitende sub criteria definiëren:

 • Locatie, plaats en tijd onafhankelijk
 • Communicatie tussen kind en leerkracht
 • Online opdrachten kunnen maken
 • Online opdrachten kunnen nakijken
 • Content, software en wellicht nog apps

De werkomgeving wordt daarbij gezien als het secundaire proces binnen een school. De communicatie tussen leerkrachten onderling, met ouders en verantwoordelijke zaken richting bijvoorbeeld het bestuur of externe partijen als de CFI/DUO. Onder dit secundaire proces kunnen we ook een aantal belangrijke maar niet uitsluitende sub criteria definiëren;

 • Ouderportaal/communicatie
 • E-mail
 • Online documenten delen en online samenwerken aan documenten
 • Een online plek voor beleidszaken zoals bijvoorbeeld P&O en ARBO
 • Single Sign On koppelingen naar externe partijen zoals bijvoorbeeld ParnasSys of ESIS.

Al met al een complex geheel!

In onze visie hebben wij er voor gekozen om MOO (Mijn Omgeving Online) als primaire leeromgeving in te richten en door middel van koppelingen met Office 365, (mail, sharepoint, lync) Basispoort en Federatie van Kennisnet een secundaire omgeving aan te bieden waarin de verantwoording geregeld wordt. Immers: Wij laten ICT werken voor het lerende kind.

Benieuwd naar onze uitgebreide visie omtrent een DLWO, neem gerust contact op.


Robert Terhalle

Robert Terhalle

Robert Terhalle is Teamleider New Business bij Heutink ICT. Hij werkt al ongeveer 12 jaar in de IT sector, waarvan zo’n 6 jaar bij Heutink ICT en heeft ervaring op het gebied van zowel project- als accountmanagement. Voordat hij in dienst trad bij Heutink ICT was hij werkzaam als key-accountmanager bij een IT organisatie uit Enschede. Binnen Heutink ICT is hij verantwoordelijk voor alles op het gebied van aanbestedingen en new business.

Meld je aan voor de job alert

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling? Meld je dan aan voor de job alert en krijg als eerste alle relevante updates.