RES Hyperdrive – Een IT beheerders visie

In mijn vorige blog post heb ik gekeken naar de theoretische mogelijkheden van de RES Hyperdrive. Deze is nu ongeveer 4 weken uit en in die tijd heb ik er al veel mee moeten/mogen stoeien.

Het is een lang verhaal maar wel interessant (hoop ik ;-)). De RES Hyperdrive is op een aantal manieren te gebruiken:

 • Als dropbox alternatief
 • Als platform voor samenwerking
 • Als persoonlijk online folder
 • Als alternatief voor fileshares

Wat valt op

Installatie is makkelijk maar configuratie gaat niet altijd goed. Het blijkt dat vooral het in de Active Directory aanmelden van de hyperdrive nog wel eens fout wil lopen, vooral in complexe ad omgevingen (domain trusts, veel AD objecten etc.). Hiervoor ben ik nog in overleg met de (overigens zeer goede) supportafdeling van RES. In relatief standaard omgevingen werkt dit eigenlijk meestal zonder problemen.

Gebruikerskant

De gebruiker krijgt drives toegewezen. Dit kunnen persoonlijke schijven, deze zijn alleen benaderbaar door de gebruiker, of team schijven zijn. Per teamschijf is een beheerder aan te stellen die mensen uitnodigt om op de teamdrive documenten te wijzigen. Dit werkt plezierig en intuïtief. Ook vanuit it kan dit gedaan worden. Dus beheerders kunnen aangeven wie bij welke schijf mag en ook de rechten weer afnemen!

Client

De RES client moet geïnstalleerd worden en nestelt zich in de notificatiebar rechtsonder. Na configuratie is het mogelijk een aangemaakte drive te koppelen als driveletter welke zich dan ook als driveletter manifesteert binnen windows.  De data die op de hyperdrive staat waar de gebruiker recht op heeft wordt versleuteld opgeslagen op de harde schijf en kan alleen via de hyperdrive client benadert worden.

De data staat wel binnen de hyperdrive en is niet los als UNC pad te benaderen dus voor bepaalde data zal gekozen moeten worden om een kopie te zetten in de hyperdrive of om helemaal te werken vanuit de hyperdrive.

Dit vraagt wel een aanpassing van de werkwijze van gebruikers. Ook IT beheerders moeten er rekening mee houden dat hier aparte rechten gezet kunnen worden en dat gebruikers indien toegestaan elkaar kunnen uitnodigen voor mappen.

Het is ook mogelijk om de hyperdrive data op de pc te wissen op afstand bij diefstal! Let wel dat dit alleen geldt voor Windows en Apple pc’s en laptops.

Bijkomend voordeel van het installeren van de cliënt is dat je ook mailintegratie krijgt. Dus als je een grote bijlage via mail wilt versturen wordt deze door de hyperdrive cliënt geuploaded naar de hyperdrive. Als dan de mail verstuurd wordt  krijgt de ontvanger van de mail i.p.v. het bestand een link waar het bestand te downloaden is. Hierbij kan nog aangegeven worden dat de verzender een mailtje krijgt zodra het bestand gedownload is. Daarnaast kan ook bepaald worden hoe lang een bestand bereikbaar moet zijn via internet en hoe vaak het gedownload mag worden!

Webportal

Het inloggen op de webportal is gebaseerd op gebruikersnaam wachtwoord en wordt via een NTLM inlogbox afgevangen, dit is niet de meest oogstrelende oplossing maar hij werkt wel J. Na inloggen krijgt de gebruiker een overzichtelijke portal met daarin de schijven die hem/haar zijn toegewezen en kan hier naar hartelust bestanden down- en uploaden. Waarbij wel gezegd moet worden dat de optie op de client te installeren erg makkelijk is vooral als er veel folders/files geuploaded moeten worden.

Mobile devices

Voor allerlei mobiele devices zijn clients beschikbaar. Het bekijken van bestanden werkt hierin prima. Op de IPAD is het mogelijk om bestanden lokaal te saven zodat deze offline bekeken kunnen worden. Dit werkt echter niet op smartphones. Er zitten nog wel wat beprekingen aan de mobile device client. Bijvoorbeeld je kan nog geen bestanden bewerken en automatisch terugsyncen naar de hpyerdrive en kan bijv. de iphone client kan niet overweg met docx bestanden. Maar dit zijn kleine dingen die in toekomstige versies van de clients vast opgelost zullen worden.

Conclusie gebruikerskant

De gebruikerskant van de hyperdrive is redelijk af. Er zijn een paar kleine problemen waar nog naar gekeken kan worden door RES echter het ziet er goed uit en werkt makkelijk. Qua gebruikerskant is het een prima (en beter) alternatief dan dropbox en andere online diensten.

Beheer

Het beheer van de hyperdrive in enterprise omgevingen is eigenlijk alleen goed te doen via automation manager. Standaard mogen gebruikers zichzelf aanmelden op de hyperdrive en allemaal hun eigen drives aanmaken. Hierdoor ben je zo snel uit je vrije schijfruimte en ook wildgroei aan gebruikers hebt (wat weer geld gaat kosten :-)). Door dit uit te zetten en door IT via automation manager af te laten handelen kan beter grip gehouden worden op wat er allemaal op de hyperdrive gebeurt. Echter vraagt dit wel wat administratie aan IT kant!.

De beheerkant voelt sowieso nog niet klaar, indien je via automation manager bijvoorbeeld een taak uitstuurt om een gebruiker aan te maken op de hyperdrive en deze een drive te geven, geeft automation manager aan dat de taak gelukt is. Ongeacht of de gebruiker nu aangemaakt is of niet. Dit komt omdat onderwater de hyperdrive aangestuurd wordt door via de automation manager agent scripts uit te voeren op de hyperdrive. Als de scripts afgetrapt zijn op de hyperdrive is voor automation manager de taak af, of het nu gelukt is of niet.

De informatie kun je alleen uit de automation manager job halen. Dit zorgt dus voor wat extra controleslagen aan de beheerkant. Ook het opvragen van de groote van de disken en wie allemaal rechten heeft op schijven gaat allemaal via scripts waarbij output als onderstaand terugkomt

 • 1208M /va/data/nmsa000001
 • 1m /va/data/nmsa000011
 • 1m /va/data/nmsa000012

Met deze informatie kun je dus niet veel en moet nog allerlei extra scripts gedraaid worden om gebruikers en data aan elkaar te linken.

Daarnaast is wat er te beheren is beperkt. Er kan bijvoorbeeld geen quota per gebruiker of teamdrive worden ingesteld, je kan alleen maar users toevoegen aan teamdrives en geen groepen en zo zijn er nog wel een paar beheerszaken te bedenken die nu niet werken.

Beheerlicenties

Beheer via automation manager kost geen licentie, waarbij dan wel de leuke vraag rijst wat nu als de klant geen automation manager licenties heeft, hoe gaat het beheer dan? Hiervoor gaat RES een aanpassing in de licentiestructuur doen. Door deze aanpassing is het mogelijk automation manager te installeren puur voor het  beheren van de hyperdrive.

Backup en restore

Standaard worden op de hyperdrive alle bestanden max. 30 dagen in de recycle bin bewaard. Dus gebruikers kunnen zelf bestanden terugzetten die ze verwijdert hebben, zonder tussenkomst IT!

Disaster recovery

Een ander aandachtspunt is natuurlijk hoe gaan we de hyperdrive backuppen? Want als deze stuk gaat is er natuurlijk wel een uitdaging! De Hyperdrive ondersteund alleen DAS (Direct Attached Storage) of ISCSI storage. Door gebruik te maken van de ISCSI variant waarbij de data op een LUN op het SAN komt te staan is het mogelijk om via de storage laag back-ups te maken van de data.

Als er gekozen wordt voor DAS storage, dus in het geval van Vmware VMDK disken, kan via bijvoorbeeld Veeam een back-up van de volledige VMDK gemaakt worden. Bij problemen kan deze dan gerestored worden.

Bij uitvallen van de hyperdrive kan snel een nieuwe worden uitgerold waarbij de bestaande data disk gekoppeld kan worden aan de nieuwe hyperdrive. De configuratie van de hyperdrive staat op de data disk en de overige informatie (bijv. welke bestanden er zijn en de rechten erop) staat in de SQL database.

Antivirus

Ander vraagstuk is antivirus, want als het apparaat on-premises staat is virusscanning toch belangrijk. Onderwater is de hyperdrive een Linux machine en kan er gewoon een virusscan agent op geïnstalleerd worden. (deze info is verkregen van RES en nog niet getest). Dit geeft natuurlijk wel impact op de performance van het apparaat dus daar moet wel goed naar gekeken worden.

Schaalbaarheid

RES geeft aan dat er tot zo’n 1000 gebruikers per hyperdrive bedient kunnen worden afhankelijk van bandbreedte, intensiteit gebruik hyperdrive, bestandsgrootte etc. Hierbij zal dus eerder de storage een probleem worden dan de hoeveelheid gebruikers..

Conclusie

De hyperdrive is een prima vervanging van dropbox achtige oplossingen. De gebruikersinterface ziet er prima uit en werkt intuïtief en goed. Aan de beheerkant zitten nog behoorlijk wat beperkingen waar IT mee om moet leren gaan. Als verdediging hiervoor kan nog aanvoeren dat bij alle Cloud diensten beheermogelijkheden ook minimaal zijn en dat je nu in ieder geval wel grip op de data houdt!

Toch denk ik dat RES met dit product een heel goed alternatief voor dropbox heeft neergezet waarbij de beheeruitdagingen wel voor lief te nemen zijn gezien de voordelen die je hebt.

 • Laagdrempelig voor de gebruiker
 • Data staat binnen het eigen data center
 • Bedrijf is nog steeds eigenaar van de data
 • IT kan toegang geven en weer innemen tot de hyperdrive
 • Data staat versleuteld op client devices
 • Client device kan op afstand gewist worden

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden