Projectkosten inschatten

Een kwestie van ervaring én vooronderzoek

Regelmatig krijgen wij vragen van klanten hoe wij tot een goede projectkosten inschatting komen. Hoe lang duurt het project? Wat kost het project? Hoeveel resources zijn er nodig? De complexiteit en de diversiteit van een IT-infrastructuur project maakt het lastig om vanuit een enkel model te calculeren. Er is dus geen common aanpak die hierin breed wordt toegepast. Geen ijzeren wet die dicteert.

Over het algemeen is de ervaring die men heeft opgedaan uit eerdere projecten een belangrijke graadmeter. Bij een schatting van een nieuwe IT-omgeving, kijkt men naar de omvang en complexiteit van eerdere projecten. De ervaring is een, het doorgronden van de precieze wensen van de klant is een ander. Te vaak wordt onderschat  dat IT, functionaliteit moet faciliteren. Klanten vragen steeds minder om techniek en steeds meer om functionaliteit. Sterker nog. Ze eisen het.
Te vaak heb ik, samen met wisselende groepen vakgenoten, in de afgelopen tien jaar ervaren dat deze projecten vaak volledig als technisch project worden opgezet en "dus" ook zo worden gepland en begroot. De uiteindelijke functionaliteit verdwijnt naar de achtergrond. Vreemd eigenlijk. Want daar gaat het nu juist om.

Door deze vernieuwde focus op functionaliteit zien Pre-sales consultants en accountmanagers hun functie veranderen. Waren zij eerst verantwoordelijk voor bepaalde onderdelen van de infrastructuur, tegenwoordig dienen zij expliciet rekening te houden met de eindgebruikerservaring en dus de functionaliteit. Mede daardoor dienen organisaties hun beheer anders in te zetten. Deze verschuiving vraagt logischerwijs ook andere capaciteiten van het ICT-personeel. Meer meedenken en inventariseren en pas daarna ontwerpen.

Dat meedenken vertaald zich in een degelijk transitie onderzoek dat van cruciaal belang is. Bij zo’n onderzoek dient naast de huidige situatie ook de te realiseren situatie in beeld gebracht te worden. Er moet ook een duidelijke focus zijn op functionaliteit. Daarbij geldt: Investeren aan de voorkant van een project, behaalt efficiëntie tijdens de uitvoering van het project. En zo snijdt het mes aan 2 kanten: het transitie onderzoek helpt ons het project beter in te schatten en vertaalt zich naar een efficiënter project. En dat laatste ziet de klant weer terug in de totale kosten.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden