Meerwaarde van Office 365 resellers

Office 365 resellers – wat is de meerwaarde?

Om maar met de deur in huis te vallen, de Office 365 reseller bestaat niet! Office 365 wordt altijd rechtstreeks bij Microsoft aangeschaft zonder tussenkomst van een reseller. Het voordeel hiervan is dat u niet afhankelijk bent van de tussenpersoon, denk bijvoorbeeld aan staking van de bedrijfsactiviteiten of het niet nakomen van financiële verplichtingen.

Een mogelijk nadeel is dat er wellicht minder aanspraak gemaakt kan worden op de reguliere IT dienstverlener omdat er geen duidelijke wederzijdse verplichtingen zijn ten aanzien van de Office 365 diensten. Ook zal uw bestaande dienstverlener misschien geen support willen geven op iets wat niet door hen is geleverd.

Om deze zaken te ondervangen biedt Microsoft de mogelijkheid een partner op te geven bij een Office 365 abonnement. Dit kan op elk moment gedurende de looptijd van het abonnement*. Hierbij veranderd er helemaal niets voor de klant maar heeft nu een vast contactpunt voor administratieve en technische zaken. De partner krijgt een kleine financiële vergoeding van Microsoft.

Overigens is het niet zo dat u altijd bent aangewezen op een partner voor technische ondersteuning. Microsoft biedt in de E-abonnementen aan de beheerder van de Office 365 omgeving ondersteuning via telefoon of web Serviceaanvraag. In de P-abonnementen is men aangewezen op de community support forums. Overigens is de meeste Office 365 support Engelstalig (inclusief de forums) en in de middag door het tijdverschil met de VS.

Om bovengenoemde redenen vinden veel bedrijven het prettig een partner te hebben voor initiële opzet van de Office 365 omgeving maar ook voor reguliere ondersteuning zoals het oplossen van problemen, gebruikers- en mailbox beheer en zaken als Sharepoint inrichting.

Bij een partner heeft men vaak een vast contactpersonen en kan ook support aan de eindgebruiker worden geboden middels bijvoorbeeld meekijken op het scherm. Deze zaken vallen niet onder Microsoft’s Office 365 support.

* U voegt een partner toe via het Beheer console > abonnementen > beheren > klik het betreffende abonnement > klik ‘toevoegen’ rechts in het menu > voer het partner-id in:

1.                        2.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden