Klankbordgroep Informatisering & Automatisering

Elke zorgorganisatie heeft digitale innovatie op de agenda staan. De specifieke situatie kan verschillen, maar er zitten veel overeenkomsten in de uitdagingen waar ICT-managers en I&A-verantwoordelijken voor staan. Meerdere keren per jaar brengt Winvision hen aan tafel om over die gezamenlijke uitdagingen en hobbels te spreken. De Klankbordgroep Informatisering & Automatisering in de zorg kwam 1 november jongstleden weer bijeen. Thema was ‘innovatie in de zorg’ en drie sprekers belichtten dat uit verschillende invalshoeken.


De bijeenkomst in Nieuwegein startte met een presentatie van Nedim Arnautovic, specialist big data en AI van Microsoft. Hij schetste een inspirerend perspectief over mogelijkheden en onmogelijkheden van AI, machine learning en big data in de zorg. Vervolgens ging Melle Lelieveld van Winvision dieper in op de praktische toepasbaarheid voor zorgorganisaties van Internet of Things-oplossingen, sensortechnologie en smart building-concepten. Hoe kun je je relatief snel en eenvoudig van een doods object een communicatief en ‘slim’ zorggebouw maken, dat efficiënt en duurzaam te beheren is?

Waar het allemaal om draait

Robert Rietveld, transitiemanager en oprichter van Design for Care bij onder andere Abrona, Aveleijn en Siza, bracht de technologie weer terug naar waar het allemaal om draait: de cliënt en de zorgverlener. “Bij alle technologische veranderingen is het doel wel steeds de gebruiker centraal te stellen, maar in de praktijk komt dat vaak niet uit de verf. Mijn tip: ga als ICT-er eens in de schoenen van de gebruiker staan. Dan ontdek je bijvoorbeeld dat het theoretisch wel slim is om ’s nachts om 2 uur een back-up te draaien, maar dat dat ook net het moment van overdracht binnen de afdeling nachtzorg is. Er is, zo is mijn ervaring, nog een wereld te winnen in de zorg en ik probeer met ons (design)team bij bijvoorbeeld Siza, maar eigenlijk sectorbreed, iets in beweging te krijgen. Als Strategic Designer breng ik, met het designteam, in beeld wat er echt speelt bij zowel cliënten als zorgverleners. En we gaan met die resultaten het echte gesprek aan met elkaar. Dat levert concrete verbeteringen, vernieuwende ideeën en positieve resultaten op. Meer efficiëntie, gestroomlijnde (werk)processen, meer werkplezier, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen. Dagelijks drie minuten schrappen aan overbodige administratieve handelingen, levert in een grote organisatie jaarlijks miljoenen minuten op. Die je beter aan de zorg zelf kunt besteden, zeg ik. Zo ontwerpen en ontwikkelen we, volgens de principes van Design Thinking, stapsgewijs met elkaar de zorgorganisatie van de toekomst. Wij hebben kans gezien al zoveel te verbeteren en te vernieuwen met elkaar, dat geeft veel energie en dat willen we graag delen met andere zorginstellingen. De klankbordgroep bij Winvision is daar een goed platform voor.”

Leren van elkaars ervaringen

Robbert Post, Sales Manager Healthcare van Winvision: “Het is een heel enthousiaste club professionals uit alle verschillende sectoren van de zorg: jeugdhulp, VVT, GGZ, gehandicaptenzorg. We zijn met zo’n 25 I&A-verantwoordelijken die allemaal een vergelijkbaar pad te bewandelen hebben. De fase waarin men zich in de digitale transformatie bevindt, verschilt wel natuurlijk. De Klankbordgroep blijkt een goed en gewaardeerd concept te zijn om nieuwe kennis op te doen, elkaar te ontmoeten en van elkaars ervaringen te leren.” De volgende Klankbordgroep Informatisering & Automatisering in de zorg staat gepland in het eerste kwartaal van 2019. Wilt u als I&A-managers en ICT-verantwoordelijken van een zorgorganisatie ook deelnemen? Neem dan contact op met Robbert Post.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden