6 juli 2016: 'Twente Innoveert'

Zonder vernieuwing staan we stil en over het algemeen zien we stilstand als achteruitgaan. Een extra reden om als ondernemer actief te kijken naar vernieuwing en naar nieuwe c.q. potentiële mogelijkheden. Met andere woorden: om succesvol te blijven ondernemen is blijven innoveren randvoorwaardelijk!

De vraag is alleen: wat moet ik doen om te innoveren, hoe kan ik dit het beste organiseren, hoe houd ik grip op het veranderen, welke rol speelt IT daarbij en met welke bedreigingen heb ik te maken? Op 6 juli krijgt u antwoord op deze vragen tijdens 'Twente Innoveert', onderdeel van 'Het digitaliseren van Twente..', een initiatief van Lesscher IT en InsiteSecurity in samenwerking met Eshuis Organisatieadviseurs.

Innoveren in een veranderende wereld

IT levert een nadrukkelijke bijdrage aan en bij het innoveren. Daarbij innoveert IT zelf, maar levert IT ook een bijdrage aan de mogelijkheden om te (kunnen) innoveren. In dit licht gaat Tonnis Goosen vanuit Lesscher IT in op de huidige trends en ontwikkelingen in de IT die nadrukkelijk een bijdrage kunnen leveren aan de innovatie binnen een onderneming.

Daarnaast zal InsiteSecurity met u kijken naar de nieuwe bedreigingen waar we ons op voor moeten bereiden. Cybercrime speelt namelijk een belangrijke rol binnen het innoveren.

Programma en inschrijven

Het programma start om 15:00u in Enschede en zal rond 17:45u afgerond worden met een drankje en een hapje. Inschrijven is gratis en kan door een e-mail te sturen naar ITinTwente@eshuis.com. Er zijn slechts 15 plaatsen beschikbaar, dus wees er wel snel bij!

Locatie

THE GALLERY, Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede

Volledige programma

15:00 uur - Ontvangst

15:30 uur - Woord van welkom (Mark de Lat, Eshuis Organisatieadviseurs)

15:45 uur - Snelheid, noodzaak en ‘borging’ van innovatie (Edward Veen, Eshuis Organisatieadviseurs)

16:15 uur - Trends/ontwikkelingen in de IT (Tonnis Goosen, Lesscher IT)

16:45 uur - Bedreigingen binnen het innoveren met IT (Erik Rutkens, InsiteSecurity)

17:15 uur - Innovatie vanuit het perspectief van de Universiteit Twente

17:45 uur - Afronding en napraten onder genot van een hapje en een drankje

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden