Twente (be)veilig(t)..

Almelo, 12 april 2016 - Perspectieven van Insite Security, Lesscher IT en Eshuis Organisatieadviseurs over de IT veiligheid bij ondernemers in Twente.

Informatiebeveiliging is een thema dat - zeker sinds de Meldplicht datalekken - de volle aandacht heeft of zou moeten hebben van ondernemers en directies. De snelle ontwikkelingen op het terrein van de IT, de mogelijkheden van big data en de daarmee samenhangende beveiligingsvraagstukken waren het centrale thema tijdens de eerste bijeenkomst ‘Twente (be)veilig(t)…’ in een reeks van vier rondom het thema IT in Twente.

De organisaties Insite Security, Lesscher IT (onderdeel van de Odin Groep) en Eshuis Organisatieadviseurs hebben hun kennis gebundeld en gedeeld tijdens deze eerste sessie met als onderwerp 'Informatiebeveiliging, het hoe en waarom van beveiligen van persoons- en zakelijke informatie'.

Erik Rutkens (Insite Security) maakte aan de hand van dagelijkse voorbeelden zoals fishing, gebruik van apparatuur, wachtwoorden et cetera duidelijk, dat de zwakste schakel in informatiebeveiliging de rol van de mens zelf is. Hij liet aan de hand van onderzoeksresultaten zien waar de huidige risico’s liggen en welke trends er op het gebied van cybercrime zijn. Hij stelde de aanwezigen dan ook de vraag: hoe helpen we medewerkers om goed om te gaan met beveiligingsrisico’s en weten we wel voldoende waar de bedreigingen vandaan komen?

Edward Veen (Eshuis Organisatieadviseurs) ging in op het organiseren van beveiliging. Edward benoemde drie thema's te weten wet- en regelgeving, financiële consequenties en het risico van imagoschade rondom informatie. Hij ging hierbij specifiek in op de noodzaak van bewustwording, de bruikbaarheid van risicoanalyse en de mogelijkheden van certificering. Hij riep de aanwezigen op om de vraag te stellen: hoe bewust gaan wij om met onze data en het beveiligen van deze data?

Tonnis Goosen (Lesscher IT) belichtte in zijn verhaal de rol van de leverancier en waarop Lesscher IT haar klanten helpt bij het vorm en inhoud geven van de technische veiligheid variërend van werken in de cloud tot het gebruik van telefoons en tablets. Ook hij benadrukte de aanwezigheid en komst van cyber-criminelen in combinatie met te nemen maatregelen om verlies van data en uitval van IT te voorkomen. Met andere woorden: Op welke wijze kan de techniek behulpzaam zijn bij informatiebeveiliging?

Om de genodigden fysiek mee te laten maken wat informatiebeveiliging is en waar je mee te maken hebt, werd deze bijeenkomst gehouden in het zwaar beveiligde datacenter van Previder (tevens onderdeel van de Odin Groep) in Hengelo (O). Tijdens een interessante rondleiding werden de deelnemers geattendeerd op maatregelen die een cloud provider moet nemen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid -de drie hoofdonderwerpen van informatiebeveiliging- aan haar klanten te kunnen garanderen.

Informatiebeveiliging is een actueel onderwerp en een van deze basis componenten om IT toepasbaar te maken in Twente. In juni 2016 zal onder de noemer van ‘IT in Twente’ het volgende thema nader worden uitgelicht. Op een inspirerende locatie gaan Lesscher IT, Insite Security en Eshuis Organisatieadviseurs in detail in op het onderwerp ‘Digitaliseren - de do’s en don’t voor een moderne, flexibele en betrouwbare onderneming’.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden