Storing IT-diensten

Op dinsdag 23 juni jl. heeft Previder, het datacenter waar Heutink ICT haar IT-diensten heeft ondergebracht, te kampen gehad met een stroomstoring. Hierdoor was de dienstverlening van Heutink ICT deels of volledig onbereikbaar. Naast de diensten van Heutink ICT zijn er in het betreffende datacenter ook diensten van Basispoort en Parnassys aanwezig waardoor ook deze diensten onbereikbaar waren. Wij betreuren dit ten zeerste en bieden daarvoor onze excuses aan. De stroomstoring werd - ondanks grote zorgvuldigheid - veroorzaakt door een foutieve instelling in de stroomvoorziening tijdens onderhoudswerkzaamheden van Previder.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben over de stroomstoring, dan horen wij dat graag.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden