Update MOO

Wijziging werken met gebruikers in MOO

Betere mogelijkheden om leerlingen in te delen in groepen

De wijze waarop MOO leerlingen indeelt in groepen wordt aangepast. Deze aanpassing is er op gericht om een nog betere aansluiting te vinden bij enerzijds de onderwijspraktijk en anderzijds de inrichting van het LAS van scholen.

De nieuwe verbeterde situatie

Na uitrol van de aanstaande update, die zal plaatsvinden in het weekend van 24 oktober 2014, worden leerlingen niet langer ingedeeld in groepen op basis van hun leerjaar 0 t/m 8, maar – indien uw LAS via Basispoort gekoppeld is aan MOO – voortaan op basis van de groep waar ze in uw LAS toe behoren. Indien uw LAS niet gekoppeld is, bestaat uw winst er uit dat u zelf groepen kunt gaan definiëren en vullen. De huidige mogelijkheden die projectgroepen bieden blijven overigens gewoon bestaan. We maken dus voortaan onderscheid tussen ‘groepen’ (‘3A’, ‘De Kikkers’, etc) en ‘projectgroepen’ (willekeurig door u samen te stellen).

Download de handleiding en uitleg

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden