Lesscher IT is NEN7510 gecertificeerd

Lesscher IT is begin dit jaar NEN7510 gecertificeerd. Met deze certificering kan Lesscher IT de zorgsector nog beter bedienen aangezien de IT-platformen en processen zodanig zijn ingericht dat ze voldoen aan de strenge eisen van de zorgsector.

NEN 7510 is een door het Nederlands Normalisatie-instituut ontwikkelde norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. De norm is gebaseerd op de Code voor informatiebeveiliging.

NEN 7510 biedt zorginstellingen een leidraad voor het formuleren, vastleggen en controleren van de interne informatiebeveiliging. Onder informatiebeveiliging in de zorgsector wordt verstaan: “het waarborgen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden.”

Feitelijk is NEN 7510 een bundeling van ongeveer 150 paragrafen (verdeeld over 11 hoofdstukken) waarin allerlei zaken die informatiebeveiliging raken, worden beschreven. Daarbij wordt aangegeven waarom men aan deze paragraaf moet voldoen en er wordt een richtlijn gegeven hoe men dit zou moeten bewerkstelligen.

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden