Provincie Friesland

Lesscher IT perfectioneert private cloud Provincie Fryslân

NetApp metrocluster optimaliseert beschikbaarheid van cruciale data

Bij de provincie Fryslân werken ruim 900 medewerkers aan de ontwikkeling en het behoud van een mooi Friesland. Het bestuur van de provincie Fryslân zorgt voor de uitvoering van de door het college van Gedeputeerde Staten ontwikkelde plannen, veelal in samenwerking met andere overheden of maatschappelijke organisaties.

Tot voor kort maakte de provincie Fryslân voor het uitvoeren van haar bestuurlijke en ambtelijke taken gebruik van drie gebouwen in het centrum van Leeuwarden. Omdat deze gebouwen niet meer voldeden, werd besloten een volledige nieuwbouw te realiseren. In november 2011 namen alle provinciemedewerkers hun intrek in het nieuwe provinciehuis. Voor de IT-afdeling van de provincie vormde de nieuwbouw het ideale moment om de enigszins verouderde IT-omgeving ingrijpend onder handen te nemen en onder meer over te gaan tot inrichting van een nieuwe storage-omgeving. De provincie Fryslân schreef een aanbesteding uit voor de levering en implementatie van de nieuwe storage-omgeving en nodigde meerdere grote storageleveranciers uit om hun oplossingen te presenteren. Uiteindelijk kozen zij voor Lesscher IT omdat zij de meest geschikte oplossing - een NetApp FAS3240 metrocluster - voorstelden.

Belangrijkste uitdagingen

 • Veilige redundante dataopslag met snelle backup-mogelijkheden
 • Optimale beschikbaarheid van data

Belangrijkste producten

 • NetApp FAS3240
 • SnapShot
 • SnapManager
 • Thin provisioning
 • Deduplicatie
 • VMware ESXi 4.1 virtualisatietoepassingen

Benefits

 • Eenvoudig storagebeheer
 • Optimaal gebruik virtualisatietoepassingen
 • Snelle backup
 • Eenvoudig schaalbare opslagcapaciteit

Blijf op de hoogte!

Wil jij op de hoogte blijven van vacatures, traineeships en loopbaanontwikkeling?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

aanmelden